Vi ste pretežki! – buča za GZS in druge predstavnike kapitala

»Lokomotiva sporoča: Vagoni, pretežki ste.«

Iz propagandne animacije z naslovom Od gospodarstva je odvisna naša prihodnost

Buča!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), predstavnica organiziranega kapitala, je pred dobrim tednom dni v svet poslala animacijo, ki prikazuje kako vlak gospodarstva v Sloveniji za sabo vleče vse težje in težje vagone delavk in delavcev v javnem sektorju, brezposelnih ter upokojenk in upokojencev. To je zgolj eden v vrsti poskusov kapitala, ki velikokrat deluje v spregi z državo, da razdeli delavski razred in vzpostavi občutek preobsežnosti javnega sektorja ter previsokih socialnih transferjev, kot so nadomestila za brezposelnost, bolniško odsotnost in pokojnine.

Toda realnost razrednih razmerij in razporeditve finančnih koristi, ki jih prinaša tako opevana gospodarska rast, kažejo popolnoma drugačno sliko. Vsi delovni ljudje, ženske in moški, stari in mladi, zaposleni bodisi v javnem ali pa zasebnem sektorju, vlečejo za seboj vse težje vagone lastnikov ter upravljalcev kapitala. Ti pa jim, pa naj sta to članici uprave  Slovenskega državnega holdinga (SDH) ali pa lastniki velikih multinacionalk, vsak mesec nalagajo težje breme. Intenzivnost dela v Sloveniji namreč v zadnjem obdobju močno narašča, realna vrednost plač stagnira, javne storitve postajajo vse bolj plačljive, socialni transferji se vse bolj preoblikujejo v državna posojila posameznikom, vse več je prekarnih oblik zaposlitve, ki vodijo v nezmožnost posameznika, da si zagotovi človeka dostojno življenje. Zato je čas, da delovni ljudje upravljalcem države in lastnikom kapitala sporočimo naslednje: Vi ste pretežki!