‘Bili smo zraven’: Sindikat Mladi plus – pregled leta 2017

Leto 2017 je bilo na Sindikatu Mladi plus eno najbolj razgibanih, delovnih, uspešnih, pa tudi napornih doslej. Počeli smo ogromno stvari, bili aktivni na različnih koncih in krajih, organizirali dogodke, izvajali usposabljanja in različne delavnice, sodelovali na okroglih mizah, pisali brošure in revije, gostovali v medijih, prijavljali sporne oglase za delo, širili naše vrednote in ideje prek družbenih medijev, krepili regijske odbore, ustvarili prvi sindikalni podcast pri nas, izvolili novo vodstvo, svetovali našim članom in članicam, podeljevali buče … in naredili še marsikaj drugega. Več smo strnili v pričujočem pregledu leta.

1. DOGODKI

Sindi časti

V letu 2017 smo izvedli 4 filmske večere, delavnico o projektnem delu, sledil je dan odprtih vrat, na dogodku, ki smo ga naslovili Jamramo in iščemo rešitve pa smo si izmenjali nekaj izkušenj, povezanih s trgom dela in prisluhnili predavanju naše pravnice o odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Gre za tematsko določene dogodke, namenjene spoznavanju Sindikata Mladi plus, širše ekipe in neformalnemu druženju. Udeleženci in udeleženke imajo na dogodkih možnost postaviti specifična vprašanja o problemih, s katerimi se srečujejo v povezavi z delom, ali pa vprašanja, povezana z delovanjem sindikata. Dogodki potekajo po različnih regijah v Sloveniji.

Usposabljanja

V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela je bilo opravljenih 341 ur usposabljanj za mlade, v okviru drugih usposabljanj in predavanj pa približno 50 ur aktivnosti.

Gostovanja

Ko nismo organizirali lastnih dogodkov, smo se z veseljem odzvali na povabilo drugih organizacij in z najrazličnejšimi aktivnostmi sodelovali doma in v tujini. Sodelovali smo s fakultetami, s sorodnimi organizacijami, vodili delavnice in usposabljanja, sodelovali smo na panelih, okroglih mizah,  debatah in srečanjih, na katerih smo predstavljali naša stališča.

Na filmskem večeru Študentskega sociološkega društva SocioKlub

Radio Kričač

Aprila 2017 je z začasne in skrite lokacije znova začel oddajati Radio Kričač (FM 88.8 MHz), na katerem so vse do 10. 5. 2017 pripravljali različne vsebine, primerne izročilu ilegalne radijske postaje Osvobodilne fronte, ki je med 2. svetovno vojno oddajala v okupirani Ljubljani. Vsebine so bile tako spominske kot aktualne, zraven pa smo bili tudi mladi sindikalisti in sindikalistke iz Sindikata Mladi plus.

Gostovali smo z naslednjimi vsebinami:

Digitalizacija in delovna mesta – Zala Turšič

Kaj v dobi prekarnosti še pomeni 1. maj – Tea Jarc

Ali mladi sploh še potrebujejo 1. maj, praznik dela? – Sabina Leben

Kako se mladi sindikalisti organizirajo na mednarodni ravni – Želimir Stanić

Glasbeno-delavske zgodbe Sindikata Mladi plus – Gregor Inkret

Pojavljanje v medijih

V letu 2017 smo se veliko pojavljali v medijih na splošno. Z izjavami in našimi stališči o dogajanju v družbi smo se pojavili v 47 časopisnih člankih, nekaj člankov pa je nastalo tudi na podlagi naših objav spornih zaposlitvenih oglasov. Osemkrat smo ob različnih priložnostih gostovali na radijskih valovih in se pojavili v 7 televizijskih prispevkih.

2. SVETOVANJA ČLANOM IN ČLANICAM

Svetovanja predstavljajo osrednjo storitev za naše člane in članice. Pomagamo jim pri vprašanjih povezanih z načrtovanje kariere, pri pravnih problemih, povezanih s trgom dela, pa tudi pri davčnih vprašanjih. V letu 2017 smo na ta način svetovali oziroma pomagali v 25 primerih. Nekateri od teh so še v obravnavi, nekatere smo rešili in uspešno pomagali našim članom.

Običajno nas člani in članice obvestijo, kako so po samem svetovanju uredili svojo situacijo, kar nas zelo veseli in motivira, da smo pri izvajanju svetovanj še boljši in še temeljitejši:

»Pozdravljeni, ravno včeraj sem uredil zadeve v službi. Kot sem dejal, se selim na novo delovno mesto. Računovodstvo je preteklost, sedaj se podajam v komercialo in delno v izterjavo. Plača ostaja nespremenjena in vsi ostali pogoji dela. Tako, da še enkrat hvala za pripravljenost pomagati! Bom preveril, kaj mi najbolj ustreza glede članstva v sindikatih. Hvala za info! Nekaj vam bom tudi doniral, saj se mi zdi, da delate super stvar J. Iz tega razloga sem vas tudi brez problema priporočal naprej znancem in kolegom, ki imajo prav tako nekaj vprašanj, vezanih na pravice iz delavnega razmerja.«

Sindi svetuje!

Poleg rednih osebnih svetovanj, smo različne sindikalne, delavske nasvete in vse druge nujne informacije zbrali tudi v brošure, ki so dostopne vsem. Popisali smo vse naše znanje o različnih sindikalnih področjih, člene različnih zakonov, zbrali najpogostejša vprašanja, ki prihajajo do nas, in nanje našli odgovore, naredili zbirko kršitev na podlagi oglasov za delo, predstavili različne oblike dela in prikazali postopek, kako lahko različne kršitve na Inšpektorat RS za delo prijaviš tudi ti, in vse to uredili v treh, mladim prijaznih publikacijah.

Brošura Kažipot do socialnega dialoga

O socialnem dialogu, spremembah na trgu dela in s tem povezanih izzivih za sindikalno organiziranje. + ugotovitve Sindikata Mladi plus na področju vključevanja mladih in prekarnih delavk in delavcev v sindikate in nekaj predlogov za bolj vključujoče sindikalno organiziranje in socialni dialog. Za vse sindikalne zaupnike in zaupnice, sindikaliste in sindikalistke, pa tudi za mlade, prekarne delavke in delavce ter širšo javnost.

Brošura Kaj lahko izgubim, razen svojih verig? Socialni dialog, sindikati & zakaj je vse to zame pomembno

Razlaga osnovnih sindikalnih in delavskih pojmov, predstavitev sindikalnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, razbitje glavnih mitov, povezanih s sindikati in še marsikaj drugega. Za vse mlade in tiste, ki s sindikalizmom še nimajo veliko izkušenj.

3. PROJEKTI

Projekt Opolnomočenje mladih za dostojno delo

Na program Erasmus + program smo uspešno prijavili mednarodni projekt: Opolnomočenje mladih za dostojno delo, ki smo ga začeli izvajati oktobra. V njem bomo s sindikalnim partnerjem iz Španije UGT-Juventud in mednarodno organizacijo Out of the Box raziskovali, kako dobro mladi poznajo svoje pravice na trgu dela ter jih opolnomočili, da se zanje borijo.

Projekt Sprint

V okviru mednarodnega partnerstva sedmih organizacij smo pridobili projekt SPRINT, znotraj katerega bomo v naslednjih treh letih vzpostavili vseevropsko normo, ki bo opredelila kakovostna pripravništva. Prvi sestanek smo imeli v Franciji v Montpellieru, naslednji sestanek pa gostimo mi, marca v Ljubljani.

Kampanja Transparency at Work

Ob mednarodnem dnevu pripravništev, 10. novembra, smo se pridružili mednarodni kampanji, v sklopu katere lahko vsak oceni delodajalce. Čas je, da mladi povemo, kakšna delovna mesta in odnose na trgu dela želimo in potrebujemo. Prek spletne platforme lahko tako vsak oceni svojo izkušnjo s pripravništvom, vajeništvom ali zaposlitvijo in tako rangira delodajalca.

Kažipot do dostojnega dela

Na Sindikatu Mladi plus smo v 2017 aktivno izvajali projekt Kažipot do dostojnega dela. Projekt poteka v vseh dvanajstih slovenskih statističnih regijah; v letu 2017 smo izvajali usposabljanja v prvih šestih regijah: osrednjeslovenski, podravski, pomurski, gorenjski, obalno-kraški in jugovzhodni. V teh regijah smo organizirali usposabljanja znotraj mladinskega dela, ki smo jih poimenovali Potujoča šola sindikalizma, in usposabljanja o vstopu na trg dela, ki so potekala na srednjih šolah.

Potujočo šolo sindikalizma smo tako izvedli v Ljubljani, Kranju, Kopru, Mariboru, Murski Soboti in v Novem mestu. Pri tem smo tako pri organizaciji dogodkov in pri kreiranju samih vsebin sodelovali z različnimi organizacijami: med drugim z Regijsko organizacijo Zahodne Slovenije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Medgeneracijskim centrom Kranj, Centrom mladih Koper in Kulturno izobraževalnim društvom PiNA, Andragoškim zavodom Maribor in Radiem Marš, z Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota – MIKK in z Območno organizacijo ZSSS Dolenjska, Bela krajina in Posavje. V letu 2018 načrtujemo izvedbo še šest Potujočih šol sindikalizma in sicer v savinjski, zasavski, koroški, posavski, goriški in v primorsko-notranjski regiji.

Spomladi smo začeli izvajati tudi usposabljanja v srednjih šolah v prvih šestih statističnih regijah, da bi tudi dijakom in dijakinjam približali teme, kot so dostojno, prekarno delo, sindikalizem, zaposlovanje itd., jih opolnomočili za vstop na trg dela in jim pokazali, da je ta svet lahko tudi drugačen, boljši. Srednje šole so pokazale velik interes, kar je dober pokazatelj, da šolskim delavcem ni vseeno, v kakšen svet pošiljajo svoje mlade. Obenem pa je naš program Vstop na trg dela, ki je nastal na podlagi usposabljaj v šolah znotraj projekta Kažipot do dostojnega dela, vpisan tudi v Katalog obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2017/18. Tako bodo naše vsebine za slovenske srednje šole še lažje dostopne. Z usposabljanji nadaljujemo tudi v letu 2018.

Na naših dogodkih smo prišli v stik z nemalo krasnimi, vedoželjnimi, predanimi, marljivimi mladimi posamezniki in posameznicami. V naša usposabljanja se jih je vključilo več kot 320 mladih, 10 od njih pa je dobilo zaposlitev. Kar nekaj se jih je tudi priključilo našemu sindikatu, ne samo kot člani ali članice, temveč tudi kot predani aktivisti, aktivistke in soborci, soborke, ki se zdaj skupaj z nami na različne načine borijo za boljši jutri, dostojno delo in spodobno življenje vseh nas.

V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela pa se nismo ukvarjali zgolj z usposabljanji in našo potujočo šolo sindikalizma, temveč smo poskrbeli tudi za bolj kreativni del projekta. Izdali smo več številk zina oziroma sindikalne revije V isti juhi in več epizod sindikalnega podcasta Nehvaležni skeptiki.

4. PODCAST NEHVALEŽNI SKEPTIKI

Od februarja naprej vsak mesec objavimo novo epizodo podcasta Nehvaležni skeptiki, v okviru katerega smo objavili naslednje epizode: Sindikalizem; Enakopravnost in enakost žensk; 1. maj-praznik dela?; Agencijsko delo; LGBTQI+; Digitalizacija; Ali bodo zaradi podnebnih sprememb izgine tudi naše službe?; Kdo so ekonomski migranti?; O ekonomski demokraciji in Pregled leta. Največji dosežek pa je bil, ko smo podcast uspeli namestiti tudi v iTunes.

5. ZIN V ISTI JUHI

Alternativna, do-it-yourself, provokativna in čisto naša sindikalna revija »V isti juhi« izhaja vsake 3 mesece. Dostopna je na spletu in v fizični obliki, prikazuje pregled našega sindikalnega dogajanja, ponuja sindikalne križanke, zbirke buč in kartice, ki jih lahko bralec pošlje svojim najbližjim ali odločevalcem.

6. VIDEO VSEBINE

Ustvarili smo tudi tri animirane videe: s prvim promoviramo našo šolo sindikalizma, projekt Kažipot do dostojnega dela in delovanje Sindikata Mladi plus na splošno, pri drugem gre za izobraževalni video na temo aktivnega državljanstva, pri tretjem pa o sindikalizmu in sindikalnem organiziranju v 21. stoletju.

Konec februarja smo organizirali tudi novinarsko konferenco, ki smo jo poimenovali Obrazi brezposelnih mladih, na kateri smo predstavili pogled na položaj mladih brezposelnih v Sloveniji in zraven povedali več tudi o samem projektu.

7. ZAGOVORNIŠTVO

Vseskozi smo sledili različnim spremembam delovnopravne in druge zakonodaja in hkrati sami na dnevni red dajali teme, ki so za mlade pomembne. Najbolj aktualna so bila pripravništva, ukrepi Jamstva za mlade, sprejemanje zakona o vajeništvu, področje okolja, sodelovanje pri spremembah delovnopravne zakonodaje in zakona o inšpekciji dela, dostojno delo, digitalizacija in vprašanje pokojninske reforme.

V praksi to pomeni prebiranje gore dokumentov, zakonov, oblikovanje mnenj, komuniciranje mnenj s pošiljanjem dopisov, predstavljanje mnenj na novinarskih konferencah, izvajanje kampanj, neštete ure, preživete na različnih ministrstvih, v Državnem zboru in podobno. Včasih sledi tudi malo proslavljanja, ko nam uspe doseči kakšno majhno zmago, ki pa lahko bistveno vpliva na življenje mladih delavk in delavcev.

8. BILI SMO NA ULICAH

Ker včasih sestankovanje z odločevalci ne zaleže, ker nas odgovorni ne upoštevajo vedno v zadostni meri, in ker verjamemo, da je treba ljudi osveščati o različnih temah in krepiti tudi nekonvencionalno politično participacijo, smo aktivni tudi na ulicah. Na protestih, zborovanjih, shodih, opremljeni z našimi transparenti smo tako tudi v letu 2017 opozarjali na različne problematike.

Marec, shod ob mednarodnem dnevu žensk
Januar, protest za dostojne pokojnine
December, priprave na shod delavk in delavcev v trafikah v organizaciji Sindikata prekarcev

9. ANKETE

Ker nas zanima mnenje mladih in ker verjamemo, da morajo imeti besedo pri odločanju, se z mladimi posvetujemo in med njimi izvajamo ankete. V letu 2017 smo izvedli dve anketi: eno o položaju mladih v Sloveniji in druga o pravicah, ki jih imajo mladi oziroma o tem, v kakšni meri se jih zavedajo. Vse to nam omogoča, da resnično spoznamo mnenje mladih in njihov položaj, se nanj odzivamo z pripravo novih usposabljanj, z zagovorniškimi akcijami ipd. ter tudi zato, da včasih razbijemo kakšen mit ali dva, ki vladajo o mladih.

10. REGIJSKI ODBORI

Sindikat Mladi plus deluje v 7 regijskih odborih po celi Sloveniji. Prisotni smo v osrednjeslovenski, gorenjski, obalno-kraški, jugovzhodni, zasavski, podravski in pomurski regiji. V regijskih odborih delujejo regijski aktivisti in aktivistke ter izvajajo različne aktivnosti, ki naslavljajo potrebe dijakov, študentov in mladih brezposelnih. S tem delujemo kot nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu. Med zastavljenimi cilji v prihodnjem letu je ustanavljanje novih regijskih odborov in krepitev obstoječih.

11. DRUŽBENI MEDIJI

Tudi v letu 2017 smo bili izjemno aktivni na naših kanalih na družbenih omrežjih, točneje na Facebooku in Twitterju. Izjemno veliko pozornosti so poželi sporni oglasi za delo, ki jih objavljamo in delimo v okviru naše kampanje Stop kršitvam! Vedno več smo prejeli tudi od naših sledilcev in članov oziroma članic, ki so nas najpogosteje kontaktirali prek Facebook zasebnega sporočila. Absoluten hit leta na družbenih omrežjih Sindikata Mladi plus pa je postal tale oglas:

Radi smo delili tudi objave z različnimi nasveti, na kaj je treba biti pozoren na trgu dela:

Pri reviji Zarja so nas prosili za nasvet mladi mamici, žrtvi diskriminacije na trgu dela, ki se je obrnila na uredništvo:

Ena od rubrik, ki smo jih uvedli na našem Facebook profilu je bila tudi ‘Sindikalni Q&A’, v kateri smo odgovarjali na vprašanja, povezana s sindikati, sindikalizmom in s sindikalnim organiziranjem.

Več tukaj.

Nova vsebina, ki smo vzpostavili prav na družbenih omrežjih, pa so, kot že omenjeno, tudi naši videi:

Dostopni so tukaj.

Kartice

Jasno in glasno naša stališča komuniciramo in predstavljamo na različne načine ter opozarjamo na teme, ki so mladim pomembne. Leto 2017 je bilo leto kartic, ki so jih s slogani in svojim znanjem grafičnega oblikovanja pripravljali mladi sami. Več ni treba dodati. Jasno in glasno.

Kampanja STOP KRŠITVAM – ZA DOSTOJNO DELO!

(Statistika zajema obdobje od začetka akcije, od spomladi 2016, pa do konca leta 2017)

 • Pregledanih več kot 1000 zaposlitvenih oglasov
 • Podanih 83 prijav na Inšpektorat RS za delo
 • 83 obvestil podjetjem glede kršitve pri določenem oglasu
 • 10 prejetih klicev podjetij v pisarno sindikata
 • 1 sestanek z največjim spletnim posredovalcem oglasov – mojazaposlitev.com
 • Odprtih 11 primerov preiskav pri Inšpektoratu RS za delo na podlagi naših prijav
 • Prejeti 2 povabili podjetij za ogled delovnih razmer v njihovih prostorih
 • Podan predlog Sindikata Mladi plus za spremembo delovnopravne zakonodaje (sicer neuspešen)
 • Inšpektorat RS za delo nam je namenil odstavek v letnem poročilu za leto 2016
 • Več novinarskih konferenc in časopisnih objav
 • Javljanje v oddajo Večerni Planet danes
 • Več kot 80 objav na Facebook strani Sindikata Mladi plus.

Muzika

Tudi v letu 2017 smo vsak drugi petek vrteli muziko. Iskali smo zanimive glasbeno-delavske zgodbe z vsega sveta, relevantne komade z zanimivim zgodovinskim ozadjem in pomembnim družbenim, političnim in ekonomskim kontekstom in na splošno družbenokritično muziko, ki je vsaj približno povezana s tem, kar počnemo oziroma predstavljamo, ter vse skupaj delili na našem Facebook profilu.

Najbolj poslušani komadi so bili:

#3 Depeche Mode, Where’s the Revolution: »Kultni Depeche Mode se v svojem slogu sprašujejo, kje je danes revolucija, upor, protest ter podajo svojevrstno obsodbo sveta, ki je postal preveč pasiven in se sprijaznil s stanjem stvari. A s pomembnim sporočilom, da za spremembe na bolje vendarle ni nikoli prepozno«.

#2 Darko Rundek, Ay Carmela: »Vselej aktualna španska antifašistična klasika, ki je nastala v času španske državljanske vojne (1936 – 1939). Ker fašizem nikoli ne spi. V interpretaciji hrvaškega glasbenika in umetnika Darka Rundeka.«

#1 S.A.R.S, Diploma (feat Biške): »Ob začetku študijskega leta smo zavrteli Diplomo srbskega benda S. A. R. S., v kateri beograjski glasbeniki na svoj znan duhovit, pronicljiv, a tudi ironičen in trpek način razmišljajo o tem, koliko je danes sploh vredna diploma in izobrazba na sploh, obenem pa tematizirajo tudi splošno brezizhodnost in težavno iskanje dostojnega dela po zaključku šolanja.«

Buče

Vsi poznamo frazo ‘Buče prodajati’, ki pomeni, da nam nekdo pripoveduje nekaj, česar mu ne verjamemo, včasih tudi, da nekdo preveč in nenehno govori … skratka – nekdo nam naklada.

Tudi v letu 2017 smo na Sindikatu Mladi plus beležili izjave, za katere smo ocenili, da so laži ali zavajanja, jih pokomentirali in zavrnili z argumenti, prodajalcem buč pa te z največjim veseljem vrnili. Buče so si med drugim prislužili: ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, ki je pribila, da Ženevska konvencija ni prilagojena sodobnim migracijskim tokovom, šolska ministrica Maja Makovec Brenčič, ki nas je želela prepričati, da zakon o vajeništvu predstavlja minimalen doseženi konsenz med deležniki, čeprav so mu nasprotovali predstavniki sindikatov, mladinskih organizacij ter študentske in dijaške organizacije, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar, ki je modroval o naravi dela v sodelovalni ekonomiji, pa tudi Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev, obrti in podjetnikov, ki je zatrdil, da je fleksibilizacija trga dela zdravilo za naraščajočo prekarizacijo.

Ljubljanski župan Zoran Janković si je bučo prislužil, ker v svojih govorih rad uporablja delavske slogane, a jih pozabi uresničevati pri delavcih in delavkah, ki vsakodnevno opravljajo delo za Mestno občino Ljubljana. Buča ni ušla niti vladi Republike Slovenije, ki je zatrdila, da volonterskih pripravništev v javnem sektorju ne podpira, a jih po drugi strani še vedno dopušča v pravosodju, in ministrici za delo Anji Kopač Mrak, ki se je pohvalila z predlogom za dvig denarne socialne pomoči, ki pa v povezavi z izračunanim zneskom minimalnih življenjskih stroškov ostaja (pre)nizek.

12. ZASTAVA

V letu 2017 smo na Sindikatu Mladi plus (končno) dobili tudi svojo zastavo, s katero se zdaj ponosno predstavljamo na različnih dogodkih in demonstracijah.

13. TUJINA

Tudi letos smo bili aktivni na mednarodnem področju. Sindikat Mladi plus je znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) predsedoval Odboru za mlade Regionalnega sindikalnega sveta Solidarnost. V času predsedovanja smo izvedli dve plenarni seji. Prva je bila julija v Sarajevu, kjer smo naslovili področje vajeništva, druga pa bila v Ljubljani, oktobra, ko smo se skupaj s kolegi iz sindikalnih central z območja nekdanje Jugoslavije, spopadli s kompleksno temo – prihodnosti dela.

V decembru 2017 je naš aktivist in član Želimir Stanić zaključil svoj dvoletni mandat v biroju Odbora za mlade Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Delo v omenjenem Odboru za mlade bo nadaljeval znotraj strokovne skupine za vajeništvo in projektno delo.

14. AVOKADO

Na Sindikatu Mladi plus pa v letu 2017 nismo samo delali. Vmes smo našli čas in vzgojili svoj lastni avokado! Iz navadne peške je zrasla čudovita rastlina, ki smo jo poimenovali Zala.

15. KONFERENCA

Septembra 2017 smo na Sindikatu Mladi plus izvedli tretjo konferenco, na kateri smo obravnavali poročilo o delu Sindikata Mladi plus v preteklih treh letih ter program dela za obdobje 2017 – 2019, sprejeli spremembe statuta in izvolili novo vodstvo.

Pri vodilnem sindikatu za mlade v Sloveniji smo se ozrli na do sedaj opravljeno delo ter se posvetili izzivom in nalogam, ki nas čakajo v (bližnji) prihodnosti. Po dobrih šestih letih dela je mogoče reči, da je organizacija, ki je leta 2011 v okviru kampanje proti Zakonu o malem delu nastala kot eksperiment, na pravi poti, s člani in članicami, aktivisti in aktivistkami, polnimi energije, znanja, volje, poguma, upornosti in zagnanosti, da spremenimo stvari na bolje.

Pri vodilnem sindikatu za mlade v Sloveniji smo se ozrli na do sedaj opravljeno delo ter se posvetili izzivom in nalogam, ki nas čakajo v (bližnji) prihodnosti. Po dobrih šestih letih dela je mogoče reči, da je organizacija, ki je leta 2011 v okviru kampanje proti Zakonu o malem delu nastala kot eksperiment, na pravi poti, s člani in članicami, aktivisti in aktivistkami, polnimi energije, znanja, volje, poguma, upornosti in zagnanosti, da spremenimo stvari na bolje.

Dobili smo tudi novo vodstvo. Izvršni odbor tako sestavljajo Tea Jarc (predsednica), Želimir Stanić, Patricija Vidonja, Gregor Inkret in Irena Suhadolc. Člani nadzornega odbora so postali Sabina Leben, Matej Brvar in Robert Štebej.

16. PREDNOVOLETNO SREČANJE

Decembra 2017 smo organizirali prednovoletno srečanje za člane in članice našega sindikata, na katerem smo si ogledali predstavo gledališča zatiranih Status quo na trgu dela v izvedbi Zavoda Bob. Na predstavi smo se kot aktivni soustvarjalci lahko preizkusili tudi sami. Po predstavitvi je sledilo neformalno druženje članov in članic.

Novim podvigom naproti!

Leto 2017 je bilo za Sindikat Mladi plus torej polno izzivov, vzponov ter najrazličnejših delovnih podvigov in zahtevnih nalog, obenem pa smo zraven uspeli narediti pomemben korak naprej pri razvoju same organizacije.

Ukvarjali smo se s široko paleto delavskih, sindikalnih in sorodnih tem, jih raziskali, oblikovali stališča ter jih jasno in argumentirano zagovarjali. Iskali in prijavljali smo sporne, nezakonite oglase za delo. S svojimi usposabljanji in sorodnimi dejavnostmi smo bili aktivni na različnih koncih Slovenije, kjer smo spoznali ogromno krasnih mladih ljudi. Z namenom izboljšati zmožnost kontinuiranega delovanja sindikata smo okrepili in razširili tudi ožjo ekipo. Pri našem delu smo bili aktivni, kritični, marljivi, ustvarjalni, borbeni in tudi v letu 2018 se ne mislimo ustaviti.

Tudi letos bo namreč aktualen delavski boj in aktivno sindikalno udejstvovanje, saj kršitve na trgu dela, izkoriščanje delavk in delavcev, kratenje delavskih pravic, slabo plačilo, prekarno delo, mobing ipd. ne bodo izginili sami od sebe. Samo združeni, organizirani in solidarni se lahko uspešno borimo proti omenjenim nevšečnostim.

Zato – včlani se v Sindikat Mladi plus! 😉 Kako? Preveri tukaj, izpolni pristopno izjavo in se nam pridruži. Članarina znaša simboličnih 12 € letno, pa še darilo ob včlanitvi dobiš. In dovoli nam, da ti položimo na srce nekaj, kar bo držalo vse večne čase – le skupaj smo močnejši!