Sindikalni Q&A

Najpogostejša sindikalna vprašanja in odgovori. Vi sprašujete, mi povemo.

1. Zakaj je pomembna sindikalna članarina?

Sindikalna članarina je temelj solidarnostnega delovanja sindikatov, kar pomeni, da jo vsi člani in članice redno plačujejo, zato, da lahko zagotovijo varnost za kateregakoli posameznega člana ali članico, ko ta potrebuje zaščito. Najbolj pogosta pri tem je pravna pomoč različnih oblik – od svetovanja, do mediacije in, če je treba, zastopanja na sodišču. Pravnice in pravniki pogosto delujejo na ravni zvez sindikatov, ki ji sindikati člani s tem namenom namenijo del sredstev, ki jih pridobijo iz članarin. Tak način delovanja pomeni, da imajo tudi manjši sindikati, kot je Sindikat Mladi plus, možnost zagotavljanja pomoči svojim članom in članicam.

Poleg tega najbolj osnovnega razloga za obstoj sindikalnih članarin je pomembna tudi podpora različnim aktivnostim sindikata, ki jih ta izvaja zato, da zagovarja interese delavk in delavcev v odnosu do delodajalcev in vlade ter da informira tako svoje članstvo kot širšo javnost.
Na Sindikatu Mladi plus je primer ene takih akcij kampanja Stop kršitvam – za dostojno delo!, znotraj katere že celo leto redno spremljamo oglase za delo na različnih portalih, potencialne kršitve prijavljamo na Inšpektorat za delo, o tem obveščamo delodajalce, in z objavami na družbenih omrežjih informiramo vse vas. S tem želimo končati normalizacijo vsakodnevnih kršitev in postavljanje slabih ter celo nezakonitih pogojev za delo s strani delodajalcev, ter informirati vse, ki nam sledite, o vaših pravicah ter možnostih ukrepanja.

2. Zakaj je pomembno včlaniti se v sindikat?

Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno (Ustava RS, 76. člen)

Svobodno oblikovane in včlanjevanje v sindikate je ključna človekova pravica, varovana na različnih ravneh, od pravnih aktov na nacionalni ravni do raznih mednarodnih pogodb in konvencij. Pravica je visoko varovana z razlogom, gre namreč za eno najmočnejših orodij delavk in delavcev, s katerim lahko ti vplivajo na lastne pogoje dela ter delovanje delodajalcev.

Delovanje sindikatov temelji na zavedanju, da smo kot posamezniki proti delodajalcem v šibkejšem, nezaščitenem in negotovem položaju. V takih situacijah je dobro, da se spomnimo, da nam sindikati omogočajo večjo varnost, ko imamo na delovnem mestu težave, in ko želimo, da se stvari spremenijo. Sindikati ti lahko svetujejo, kako v kolektivno akcijo prepričati tudi ostale delavke in delavce, lahko ti svetujejo na splošno in ti nudijo pomoč, ko jo potrebuješ.

Na koncu je namreč ključna le ena stvar, in sicer, da smo sindikat – mi vsi. Člani in članice, ki lahko prek sindikatov zahtevamo ne le individualno zaščito, ampak tudi širše naslavljanje tematik, ki se nam zdijo pomembne. Na področju mladih in pri delu Sindikata Mladi plus so to na primer plačana in kakovostna pripravništva, dostojna delovna mesta, boj proti diskriminaciji ter stalno, jasno in glasno opozarjanje na nujnost boja za ne le ohranitev, ampak tudi za izboljšanje na področju pravic iz dela.

Se ti zdi, da določenih problemov, s katerimi se ti ali tvoji bližnji soočajo vsak dan, sindikati ne naslavljajo? Bi rada imel_a možnost sodelovanja v boju za pravice in kot bučo izpostaviti trditev, da se ne da ničesar spremeniti? Včlani se v sindikat, uporabi vzvode, ki jih ta omogoča in ukrepaj!

Zavedajmo se dejstva, da smo si pravice, vključno s pravico do sindikalnega organiziranja, morali izboriti in poskrbimo, da se ta ohrani: v času, ko je svoboda sindikalnega delovanja pogosto pod udarom, je aktivno članstvo ključnega pomena!