Nehvaležni skeptiki #9: O ekonomski demokraciji

Tokrat se pogovarjamo o ekonomski demokraciji in se sprašujemo, kaj pomeni večja participacija delavk in delavcev na ekonomskem področju. Je njihova vloga zgolj v tem, da za določeno mezdo za podjetje ustvarjajo profit, ali pa bi si morali drzniti sanjati tudi o sodelovanju pri samem upravljanju podjetij in o vključenosti v njihovo lastniško strukturo?

Danes imajo delavke in delavci izjemno malo možnosti vplivati na to, kako delujejo podjetja, v katerih delajo, zato so nas zanimale možnosti sodelovanja pri odločanju oziroma soupravljanju, pri udeležbi pri dobičku, pa tudi kaj delavsko lastništvo sploh pomeni in kakšne delavske prevzeme podjetij poznamo.

S pomočjo Boštjana Juriča iz zadruge Soglasnik smo se vprašali, ali so uspešne alternative obstoječemu sistemu lahko zadruge, s pomočjo predstavnice Združenja svetov delavcev Slovenije Nino Bakovnik pa smo se seznanili o vlogi in pomenu svetov delavcev, točneje o tem, kaj sploh omenjeni sveti sploh so, kakšne so njihove pristojnosti, kako vplivajo na participacijo delavk in delavcev in ali zagotavljajo višjo stopnjo demokracije.

Za konec pa smo se vprašali tudi, kje smo glede ekonomske demokracije sindikati sami.

Prenesi mp3 (Duration: 52:06 — 47.7 MB)

Povedali so:

»Zadruge so zelo dobra paradigma znotraj sistema, ki pa ga vseeno presežejo, torej ne gre samo za kopičenje dobička, ampak gre hkrati tudi za bolj solidarnostne cilje, socialno kohezijo in predvsem za trajnost, da ne uničimo samih sebe« – Boštjan

»S sodelovanjem pri odločitvah prevzameš nase določeno mentaliteto oziroma vlogo – delaš zase in delaš za vse in s tega vidika tvoje delo postane več kot le navadno mezdno delo« – Nina

Nadaljnje branje:

Economic democracy in the 21st Century

Participation and involvement in the workplace: contemporary trends in Europe

The strong relationship between economic democracy and income equality

Globalisation, Alienation and Economic Democracy

Prekarnost v Sloveniji in zadružništvo kot alternativa

Direct and indirect employee participation

Tovarna Dita, Tuzla, Bosna in Hercegovina

Zakon o soupravljanju je »padel«, z njim pa žal tudi še marsikaj drugega

Koncept ekonomske demokracije pred sodobnimi družbeno-okoljskimi izzivi

Ne, hvala. Za takšno ceno ne.