‘Pravosodna’ buča – proti volonterskim pripravništvom!

“Sklepanja novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju Vlada Republike Slovenije ne podpira.”

Sklep vlade RS – 11. december 2014

Buča!

Maja letos so pripravniki, ki so del prednostnega vrstnega reda za opravljanje sodniškega pripravništva pri višjih sodiščih Republike Slovenije prejeli poizvedbo o opravljanju volonterskega sodniškega pripravništva. Z njimi jih slovenska višja sodišča obveščajo, da od uveljavitve ZDR-1 (leta 2013) dalje sodniškim pripravnikom volonterjem niso zagotavljali obveznih usposabljanj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu. Nadaljujejo, da je zdaj odprta možnost, da bodo že v letošnjem letu (predvidoma v njegovi zadnji tretjini) ponovno pristopili k izvajanju obveznih oblik usposabljanja za pristop k pravniškemu državnemu izpitu za sodniške pripravnike v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in volonterje.

Prvi kandidati so že dobili pozive za opravljanje volonterskega pripravništva z začetkom 1. 9. 2017.

V primeru opravljanja volonterskega pripravništva ima volonter vse obveznosti, ki jih ima oseba z opravljenim sodniškim pripravništvom v delovnem razmerju. Na delovnem mestu mora biti prisoten 8 ur na dan, odrejen mu je čas za malico v obsegu 30 minut in celo sorazmerni del neplačanega dopusta. Sodišče mu je dolžno povrniti zgolj strošek prevoza in malice. Obvezno zdravstveno in dodatno zdravstveno zavarovanje in vse življenjske stroške si mora volonter kriti sam. Kljub delu, ki ima vse elemente delovnega razmerja, ne zasluži nič. Prav tako mu ne tečeta pokojninska in delovna doba. Takšno volontersko pripravništvo pa lahko traja od 8 mesecev do 2 let.

Država z omogočanjem takšne oblike opravljanja dela izkorišča brezposelne osebe, ki že tako nimajo osnovnih sredstev za dostojno življenje. In to kljub temu, da je imela vlada ob letošnjih spremembah delovne zakonodaje možnost spremeniti Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) na način, da možnost opravljanja volonterskih pripravništev v Sloveniji prepove. In to kljub že skoraj 3 leta staremu sklepu vlade, da volonterskih pripravništev ne podpira.

Eno je jasno: z omogočanjem instituta volonterskega pripravništva v pravosodju še naprej reproduciramo neenakost pri dostopu do poklica, saj tisti, ki si ne morejo privoščiti večmesečnega neplačanega dela, že prej enostavno odpadejo.