Ob dnevu dostojnega dela – v skupen boj za dostojno življenje!

Ob dnevu dostojnega dela želimo na Sindikatu Mladi plus sporočiti dvoje: Dovolj nam je prekarnosti, dovolj nam je individualizma! S tem v mislih, na Sindikatu Mladi plus iskreno pozdravljamo in podpiramo ustanovitev Sindikata Prekarcev – S. P.

Tako v Sloveniji kot tudi v Evropi beležimo porast prekarnega dela in ravno zaradi tega prepoznavamo potrebo po sindikatih, ki bodo te delavce organizirali, zaščitili in jim pomagali pri dostopu do rednih delovnih razmerij in s tem vseh pravic iz dela, ki iz njega izhajajo.

Prav med mladimi lahko opazimo veliko razširjenost prekarnega dela, kar pa je pogosto predstavljeno kot svobodna izbira mladih, kar je čisto zavajanje s strani vladajočih elit. V nedavni anketi, ki smo jo izvedli aktivisti Sindikata Mladi plus, smo nasmreč izvedeli da bi kar 92% mladih med vsemi oblikami zaposlitev oz. dela želelo delati preko pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Problem nastane pri dejstvu, da so nam številni anketiranci povedali tudi, da bi bili pripravljeni (zaradi pomanjkanja zaposlitvenih priložnosti), sprejeti karkoli, samo da dobijo priložnost za delo. Njihovi odgovori so bili: “Karkoli!”, “Vse, kar bi bilo možno.” in “Vse, samo da delam.”

Zaradi situacije, v kateri so iskalci zaposlitve pripravljeni sprejeti karkoli, je verjetnost, da se bodo mladi z bodočim delodajalcem pogajali o višini plačila, zahtevali boljše delovne pogoje ali prijavili kršitve, izjemno nizka. Dejstvo je, da so iskalci zaposlitve obupani ter da svojo situacijo vidijo kot brezizhodno, kar na široko odpira vrata dojemanju slabih pogojev dela ter prekarnosti kot nečesa samoumevnega, normalnega.

Ob porastu prekarnosti si želimo videti, da bi si odgovorni prizadevali za zaščito delavskih in socialnih pravic, za zmanjševanje prekarnosti in nenanazadnje – za preprečevanje vseh oblik prekarnega dela.

Na žalost smo priča povsem nasprotni zgodbi: V ospredju so težnje k vedno večji fleksibilizaciji in liberalizaciji trga dela. Še več, tudi ko smo imeli priložnost spremeniti Zakon o inšpekciji dela in s tem inšpektorjem dodeliti dodatne pristojnosti pri sankcioniranju tistih, ki kršijo ZDR, je predlog bil spremembe tega zakona zavrnjen.

S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije lahko tudi slišimo, da v novem modelu sodelovalne ekonomije, ki nam jo predstavljajo kot največji napredek naše družbe, ne boš zaposlen, ampak boš delal in, da delovno razmerje ni važno! Plačilo za opravljeno delo naj ne bo vezano na delo in delovno mesto ampak na dodano vrednost!

Vlada nam torej sporoča, da nas čaka prekarna prihodnost, ki pa je predstavljena kot fleksibilnost in s tem nevtralnega, če ne celo dobrega. Ob tem so preslišani številni, vključno z akademiki, ki opozarjajo, da nadaljnja fleksibilizacija nikakor ni v skladu z bojem za dostojno delo.

Mladi se tako vedno znova sprašujemo, ali obstaja želja po omejitvi prekarnega dela in omogočanju dostojnega dela ali pa so vse to le prazne besede, ki jih vedno znova poslušamo?

Ob vsem čakanju na spremembe je prekarcev vedno več, mladi pa nismo več tako mladi, zato potrebujemo S.P. – Sindikat Prekarcev. Potrebujemo ga, ker bo glas vseh prekarnih delavcev in delavk, ne glede na njihov položaj ali starost. Sindikat, ki ne bo zgolj včlanjeval in ponujal storitev članom, ampak sindikat, ki se bo boril, da vsem prekarnim delavcem in delavkam omogoči dostojno zaposlitev in dostojno življenje.

Kadarkoli lahko kot Sindikat Mladi plus prispevamo k boju za skupen cilj, to je dostojno življenje vseh, bomo to tudi storili. Zato, Sindikat prekarcev, dobrodošel med nami! Prekarne delavke in prekarni delavci, čas je za povezovanje. Ker – skupaj smo močnejši!