Javni poziv ministru za javno upravo: Takoj odstopite od kakršnegakoli sodelovanja s podjetjem Uber!

Javni poziv ministru za javno upravo: Takoj odstopite od kakršnegakoli sodelovanja s podjetjem Uber!

V petek, 23. 9. 2015 smo izvedeli, da sta podpredsednik Vlade RS in minister za javno upravo Boris Koprivnikar in izvršna direktorica za komunikacije v podjetju Uber Betsy Mansiello podpisala skupno pismo o nameri med podjetjem Uber in Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije. Na Sindikatu Mladi plus, Svobodnem sindikatu Slovenije, Gibanju za dostojno delo in socialno družbo in Svetovalnici za migrante smo ogorčeni nad to odločitvijo. Spodaj objavljamo Javni poziv ministru za javno upravo.
Naknadno so poziv podprli tudi:

– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; predsednik mag. Dušan Semolič

– Svobodni sindikat taksistov Slovenije; predsednik Boštjan Petan

– Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije; predsednik Aleksander Ogrizek

– Sindikat kulture in narave Slovenije – GLOSA; predsednik Mitja Šuštar

– Pekarna Magdalenske mreže; direktorica Urška Breznik

– KSS Pergam – Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM; predsednik Jakob Počivavšek

– Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

– Sindikat prekarcev; predsednik Marko Funkl

Besedilo poziva:
Za:
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo; boris.koprivnikar@gov.si
V vednost:
•Ministrstvo za javno upravo; gp.mju@gov.si

•Kabinet predsednika vlade Republike Slovenije; gp.kpv@gov.si

•Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; gp.mddsz@gov.si

• javnost
Zadeva: Javni poziv ministru za javno upravo: Takoj odstopite od kakršnegakoli sodelovanja s podjetjem Uber!
Spoštovani minister za javno upravo,

z veliko mero zgroženosti smo prejeli informacijo, da ste z izvršno direktorico za komunikacije v podjetju Uber Betsy Mansiello, podpisali skupno pismo o nameri med podjetjem Uber in Ministrstvom za javno upravo Republike Slovenije. S tem vzpostavljate dialog, s katerim boste omogočili hitrejši prihod podjetja Uber v Slovenijo. V spremljajočem sporočilu za javnost ste ob tem zapisali da »podjetje Uber spreminja koncept urbane mobilnosti v več kot 500 mestih po svetu, med drugim tudi v 21 državah članicah EU. Uberjeve storitve bogatijo obstoječe ekosisteme urbane mobilnosti z novo možnostjo prevoza, ki je varna, zanesljiva in cenovno dostopna. Glavni zmagovalci izbire možnosti prevoza in s tem večje konkurence so potrošniki, ki pridobijo s krajšimi čakalnimi časi in kakovostnejšo storitvijo.«

Spoštovani minister za javno upravo, spodaj podpisane organizacije vas pozivamo, da nemudoma in nepreklicno odstopite od kakršnega sodelovanja s podjetjem Uber. Pismo o nameri ste namreč podpisali s podjetjem, katerega storitve so prepovedane širom sveta zaradi njihove prakse, ki se izogiba odgovornosti do svojih zaposlenih in potrošnikov. Nekaj teh primerov si lahko preberete na naslednji strani.

Ob tem pa je skrajno absurdno, da uporabljate uradno sporočilo za javnost ministrstva za javno upravo kot oglaševalsko tablo za podjetje, ki je na globalnem nivoju znano, da se z vsemi možnimi sredstvi upira svoji odgovornosti do svojih delavcev in potrošnikov. Ali si tako zamišljate »sodelovalno gospodarstvo« – kot sodelovanje s podjetji, ki se izogibajo svojih obveznosti?

In še eno vprašanje; kaj o vaši nameri pravi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti? V dokumentu »Za dostojno delo«, ki ga je MDDSZEM javno objavilo v pričetku letošnjega marca, je namreč jasno zapisano, da je eden izmed primerov prekarnosti pojav »prikritih delovnih razmerij«, ko se razmerje med delavcem in delodajalcem navzven prikazuje drugače, kot je v resnici, z namenom izničenja ali zmanjšanja zaščite delavcev oziroma zaradi izogibanja plačilu prispevkov in davkov (Senčur Peček: 2015). In kot boste videli v nadaljevanju poziva, je podjetje Uber v ZDA (med drugim) toženo ravno zaradi tega, ker poriva svoje delavce v status »neodvisnih pogodbenih sodelavcev«

Zala Turšič, l.r.

Sindikat Mladi plus

Marko Funkl, l.r.

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

David Švarc, l.r.

Svobodni sindikat Slovenije

Goran Lukić, l.r.

Društvo Svetovalnica za migrante

Tako imenovani »poslovni model« podjetja Uber

  • Vozniki Uberja v ZDA so vložili skupinsko tožbo proti podjetju, ker jih je podjetje napačno klasificiralo kot »neodvisne pogodbene sodelavce«. Po mnenju njihove pravne zastopnice Liss-Riordan bi moralo podjetje Uber vse tiste, ki zanj vozijo, zaposliti. Delajo sicer na lastno pest, prek pogodbe, a morajo delati toliko in tako, kot bi bili zaposleni: prejeli so stroga navodila, na podlagi katerih so lahko delali za Uber, podjetje jih je preverjalo in nekatere celo izobraževalo, z vozniki je prekinilo sodelovanje, če ti niso nudili dovolj prevozov ali če so zavrnili določen odstotek vseh pozivov uporabnikov, delo pa so izgubili tudi, če niso bili spoštljivi do zaposlenih podjetja Uber.
  • Podjetje Uber se samo v Združenih državah Amerike sooča s 173 tožbami.
  • Storitve podjetja Uber so prepovedane v Bruslju, kjer bo kaznovano s kaznijo 10 tisoč evrov, če bo ponudilo prevoze s taksisti, ki nimajo licence
  • Novembra 2014 je bila na Danskem sprožena policijska preiskava, ki preiskuje, ali sta Uber Black in UberPop zakoniti. Danska policija je kaznovala več kot 48 uberjevih voznikov zaradi nelicenciranega opravljanja dela.
  • Junija 2015 so francoske oblasti aretirale menedžerje Uberja Thibaulta Simphala in Pierre Dimitrija Gore Cotya na osnovi šestih obtožnic, vključujoč »zavajajoče komercialne prakse«, sodelovanje v zagonu nezakonite taksi aktivnosti in nezakonitega zbiranja osebnih informacij.
  • Junija 2015 je sodišče v Parizu oglobilo Uber v višini 800 tisoč evrov zaradi nezakonitega delovanja njihove Uberpop servisa v letu 2015.
  • 18. marca 2015 je sodišče v Frankfurtu uveljavilo nacionalno prepoved uporabe Uberjevih storitev in UberPop storitve v lokalnem transportu. Sodišče stoji na stališču, da vozniki nimajo ustrezne licence.
  • 25. maja 2015 je italijanski sodnik Claudio Marangoni prepovedal UberPop zaradi »nepravičnih konkurenčnih praks«.
  • 8. decembra 2014 so sodniki na Nizozemskem prepovedali UberPop, ki je bil lansiran med junijem in septembrom 2014 v Amsterdamu, čemur je sledil Haag in Rotterdam.
  • 9. decembra 2014 je špansko sodišče odredilo ustavitev vseh aktivnosti Uberja v Španiji.