Državni sekretar, ne nam buč prodajat!

Na Sindikatu Mladi plus smo tokrat bučo podelili državnemu sekretarju MDDSZ, Petru Pogačarju – preveri zakaj.

“Dostojno delo je delo, ki zagotavlja ekonomsko, pravno in socialno varnost.”

“Ministrstvo je soočeno s permanentno zahtevo, da naj se uvedejo dodatni odpovedni razlogi, da zdajšnji ne ustrezajo vsem možnim situacijam v podjetju in naša naloga je zagotoviti, da ob novem razlogu za odpuščanje ne bi prišlo do diskriminacije, da je zagotovljena pravna varnost..”

“Ko smo se na strokovni skupini začeli o tem pogovarjati, smo se začeli pogovarjati o dodatnih varovalkah… Višja odpravnina je ena izmed ustreznih ekonomskih varovalk.” (Peter Pogačar, Studio City, 5. 9. 2016)

BUČA!

Peter Pogačar, sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), je prejšnji ponedeljek na oddaji Studio City podal nekaj trditev, ki so z vidika boja za dostojno delo izjemno problematične. Medtem ko se morda še lahko strinjamo s splošno definicijo dostojnega dela, ki jo najprej predstavi, je očitno, da sekretar širše tematike ne razume najbolje.

V oddaji je bilo govora predvsem o uvajanju novih razlogov za odpuščanje, s poudarkom na odpuščanju zaradi medsebojnega neujemanja delavca_ke z delodajalcem. Pri tem se je sekretar pohvalil z dokumentom Za dostojno delo (http://goo.gl/pcjGT1), ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo, ki pa standarde postavlja bolj na področje nadaljnje prekarizacije. Kot pravno varnost namreč razumejo čiste osnove, kot je preprečevanje diskriminacije pri odpuščanju, kar pa ne pomeni pravne varnosti, kot jo dojema koncept dostojnega dela. Eden izmed njegovih elementov bi morala namreč biti ravno pravna jasnost in predvidljivost, ki bi preprečila stalen strah zaposlenih pred odpuščanjem. Jasno določeni razlogi za odpuščanje v slovenski zakonodaji že obstajajo, zato ne potrebujemo dodatnih, kot je denimo “osebno neujemanje”.

Zanimivo je tudi omenjanje pritiskov s strani delodajalcev glede uvedbe novih razlogov za odpuščanje. Ni namreč jasno, zakaj ministrstvo tovrstne pobude jemlje z precej večjo resnostjo kot predloge sindikatov k večji varnosti za delavke in delavce. Zato nas zanima kdaj je MDDSZ postalo institucija, ki se v skoraj popolni meri strinja z delodajalsko stranjo in zelo redko z delavsko? To pa je v kontekstu že tako izjemne pozicije moči delodajalcev nevarno in postavlja pod vprašaj zavezo ministrstva k prizadevanju za dostojno delo, če ne še kaj drugega.

Druga izjava, ki je jasno pokazala nerazumevanje koncepta dostojnega dela, pa je komentar o višjih odpravninah kot o tistem delu zakonodaje, ki bi zagotovil ekonomsko varnost delavk in delavcev. Ponovno lahko rečemo, da gre za absurdno izjavo, saj so odpravnine le majhen aspekt ekonomske (ne)varnosti, veliko bolj pomemben del je redna in dostojna plača, pri kateri delavca ne skrbi vsak mesec, ali bo do nje še upravičen ali ne. To pa je varnost, ki pri uvajanju nejasnih razlogov za odpuščanje in nadaljnji fleksibilizaciji širše – izgine.

Na tej točki je edini pozitiven del zgodbe to, da nas je vedno več, ki postavljamo pod vprašaj ustreznost istočasne fleksibilizacije na področju delovne sile in boja “za dostojno delo”. V branje vam tako priporočamo še prispevek dr. Miroslava Stanojevića, ki jasno pokaže, da napredek na področju pravic iz dela, varnosti in dostojnosti, ni mogoč v povezavi z istočasno fleksibilizacijo: http://goo.gl/JkMjoH.

»Jutri začne z delom delovna skupina socialnih partnerjev in na tem mestu vam lahko zagotovim, da bo pripravljen zakonski paket ukrepov do poletja in bo predložen v Državnem zboru.« (Peter Pogačar na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 4. 5. 2016)

BUČA!

Ko so v začetku maja v Državnem zboru predlagali spremembe Zakona o inšpekciji dela, je Peter Pogačar, sekretar na MDDSZ, prodajal buče. Mi smo spremembe zakona podpirali, saj bi lahko povečal možnost nadzora in uveljavljanje pravic predvsem prekarnih delavcev. Pogačar pa nas je s trhlimi argumenti poizkušal prepričati, da mora biti sprememba omenjenega zakona umeščena v poseben “paket” delovnopravne zakonodaje, ki ga ministrstvo pripravlja na podlagi svojega “super dokumenta” za naslovom Za dostojno delo. Vendar omenjenega paketa še vedno ni, ostajajo pa prekarne oblike dela in kršitve delovnopravne zakonodaje. Ko je vlada dejansko imela priložnost narediti korak naprej k zagotavljanju dostojnega dela, kar bi lahko storila tako, da bi podprla predlog spremembe Zakona o inšpekciji dela, tega ni naredila. Zakon pa je treba spremeniti čim prej. Naše mnenje glede spremembe zakona je dostopno na: http://bit.ly/2c9RVrG. Več buč, ki jih g. Pogačar prodajal na omenjeni seji, pa lahko najdete tu: http://bit.ly/2cvRzXO.