Ne nam buč prodajat

Razbijamo mite in razkrivamo neresnice o študentskem delu in “zaposlovanju”. Tokrat smo “bučo” podelili spletnemu portalu.

»Če bi delodajalec študentu omogočal plačilo malice in prevoza, bi to lahko nakazovalo na elemente delovnega razmerja.« (Povzeto po Data.si, 2. 8. 2016)

BUČA!

Plačana malica in prevoz nikakor ne moreta nakazovati na elemente delovnega razmerja.

Elemente delovnega razmerja našteva 1. odstavek 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa da je delovno razmerje pogodbeno razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Tako so elementi delovnega razmerja prostovoljnost, plačilo, osebno in nepretrgano opravljanje dela po navodilih in delodajalčev nadzor. Plačana malica in povrnitev prevoznih stroškov sta dve izmed pravic, ki izhajajo iz njega in ju je delodajalec dolžan spoštovati.

Oseba s statusom študenta, ki opravlja isto delo na enak način kot oseba v delovnem razmerju, lahko pred sodiščem zahteva ugotovitev elementov delovnega razmerja iz česar sledi podpis pogodbe o zaposlitvi ter priznanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1.

Nesprejemljivo in neodgovorno je, da dobro obiskani spletni portal kot je Data.si širi napačne informacije v zvezi s pravicami ki izhajajo iz delovnega razmerja in pravicami študentov. Ne samo da na tak način prispeva k nespoštovanju delovnopravne zakonodaje, delodajalcem tudi sporoča, da se študente splača čim več »zaposlovati« za opravljanje enakega dela in na enak način kot osebe v rednem delovnem razmerju. Študentom namreč pravice ki izhajajo iz delovnega razmerja ne pripadajo, zato za delodajalca pomenijo manj stroškov kot redno zaposleni delavci. S širjenjem takih informacij spletni portal nikakor ne prispeva k večji socialni varnosti, samostojnosti in boljšemu zaposlovanju mladih, temveč spodbuja izkoriščanje cenene delovne sile.

***
Se pa problematično delovanje omenjenega portala in skrb za dobro finančno varnost podjetnikov in delodajalcev žal ne končata pri napačnem definiranju elementov delovnega razmerja in podpori »zaposlovanja« študentov na sistemizirana delovna mesta. Portal gre z organizacijo seminarja »Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?«, ki je namenjen »podjetnikom, ki želijo v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne razmišljajo o pogodbi o zaposlitvi za novega »sodelavca«, ampak bi z osebo radi sodelovali na drug način pa ne vedo, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika,« še dlje. Pred seboj imamo predstavitev vseh oblik, prek katerih je mogoče sodelovanje in to le na način, da bo za podjetje in delodajalca čimbolj ugodno in čim manj stroškovno obremenjujoče. Prav je sicer, da so podjetniki teoretično seznanjeni z različnimi oblikami sodelovanja, vendar to ne sme pomeniti podpore prekarnim oblikam zaposlitve in kršenju delovnopravne zakonodaje, predvsem zato, ker obstajajo drugi instituti, ki so ugodni ne samo za delodajalce, temveč tudi za delojemalce (npr. pogodba za določen čas s preizkusnim delom, razne oblike usposabljanj ki jih ponuja ZRSZ ipd.).

Predlagamo, da se spletni portal Data.si v prihodnje namesto prodajanja buč rajši ukvarja z informiranjem podjetnikov o tem, kako svojim delavcem zagotoviti delovne razmere, ki bodo obojim prinašale zadovoljstvo in ustrezno socialno varnost.

data_bucacb