Parlamentarna farsa

Nesprejem spremembe Zakona o inšpekciji dela in sporno sprejemanje Zakona o socialnem varstvu, ki ukinja pripravništva.

V sredo 4.5. in 5.5. je potekala seja Odbora DZ za delo, kjer sta se obravnavali dve temi, ki jih naslavljamo tudi na Sindikatu Mladi plus.
Obravnaval se je predlog spremembe Zakona o inšpekciji dela. Spremembe zakona smo podpirali, saj je povečeval možnost nadzora in uveljavljanje pravic predvsem prekarnih delavcev. Inšpektorjem bi namreč omogočil več pristojnosti, s čimer bi prakarni delavci, ki v resnici delajo v okoliščinah, ko bi mogla biti sklenjena pogodba o zaposlitvi imeli več pravic, saj bi se jim morala ponuditi pogodba o zaposlitvi. S tem bi se kršitelje delovno pravne zakonodaje, ki izkorišča prekarne delavce namesto redno zaposlenih, spodbudilo, da zaposlujejo. Podporo zakona smo izrazili že v preteklosti in ob podpisu iniciative, ki si jo lahko preberete TUKAJ.
Predlog zakona žal ni bil potrjen.

Obravnaval se je tudi Zakon o socialnem varstvu, s katerim država (med drugim) ukinja obvezna pripravništva(!), predvsem, ker niso zagotovili sredstev za plačana pripravništva.

Mladi bodo vseeno morali imeti “delovne izkušnje” in sicer kar 6 ali 9 mesecev, vendar pa ni jasno, kaj vlada misli s temi “delovnimi izkušnjami”, oz. kako jih bodo mladi pridobili, če se pa na teh področjih ne zaposluje zaradi varčevanja države. Pri vsem skupaj seveda ni jasno, kako bodo mladi torej vstopali na trg dela in pridobili zadostne delovne izkušnje, ki so še vedno pogoj za pristop k strokovnemu izpitu. Bojimo se, da se bo dovolilo “prostovoljno” delo, ki bo nadomeščalo redno delo in s tem na nek način ponovno vrnilo nazaj volonterska pripravništva. Temu zakonu smo nasprotovali. Več o našem mnenju TUKAJ.

Predlog zakona je bil žal potrjen.

V obeh primerih so bili prisotni predstavniki in predstavnice različnih organizacij, ki so na podlagi strokovnih in utemeljenih pomislekov razložili, zakaj je nujna potrditev spremembe Zakona o inšpekciji dela in zavrnitev spremembe Zakona o socialnem varstvu. Tudi med poslanci in poslankami je bilo v prispevkih pokazano, predvsem pri inšpekciji dela, razumevanje nujnosti sprememb in ukrepanja, a so kljub temu glasovali proti. Tovrstne politične igre in strankarski boji so, zaradi zelo realnih učinkov tovrstnega delovanja na prebivalke in prebivalce, absolutno nesprejemljivi.

So pa tudi eden od razlogov, zakaj je pomembno, da se vsi mi – da, tudi ti! – informiramo o dogajanju okoli nas, o postopkih in absurdnosti le-teh, ki se vsakodnevno odvijajo v Državnem zboru, ter posledicah odločitev, ki imajo pomen za vse nas. Vse to bomo še naprej počeli na Sindikatu Mladi plus, a pomembno je predvsem, da nas je čim več, zato – pridruži se nam v boju!

POLITIKA SPREJEMA CELOSTNE REŠITVE NA PODROČJU TRGA DELA.
BUČA!

Ta izgovor so sicer uporabili včeraj, kot razlog, zakaj niso želeli potrditi spremembe Zakona o inšpekciji dela, a so na ta argument pozabili že ob naslednji točki, ko smo govorili o pripravništvih. Prvi zakon so zavrnili z obrazložitvijo, da je bolj smiselno počakati na “paket” sprememb delovno pravne zakonodaje, s čimer pa se samo izgublja čas in za katerega sploh dvomimo, da bo uspešen.

Drugi zakon, s katerim so (med drugim) gladko ukinili pripravništva na področju socialnega varstva, so politiki brez slabe vesti sprejeli. Niti malo jih ni oviralo dejstvo, da ostaja vrsta nerešenih vprašanj, kako bodo mladi pridobili delovne izkušnje in kaj to pomeni za kakovost pripravništev in dela na področju socialnega varstva.

Poslanke in poslanci pozabljajo na lastne “argumente”, takoj, ko je to prikladno oz. ko tako velevajo strankarski boji in drugi interesi.

cover_v_1cb