Sporočilo za javnost ob Svetovnem dnevu mladih prostovoljcev

Mladi prostovoljci že 20 let prispevajo k bolj solidarni Evropi

Letos obeležujemo 20. obletnico obstoja evropske prostovoljne službe (EVS), ki je danes del programa Erasmus+ in omogoča mladim v starosti od 17 do 30 let, da opravljajo prostovoljne aktivnosti po vsej Evropi in izven nje, ter podpira organizacije pri zagotavljanju prostovoljskih priložnosti za mlade. Od leta 1996, ko se je EVS začel kot pilotni program Evropske komisije, je v njem sodelovalo že več kot 100.000 mladih prostovoljcev.

Movit, Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, želi s kampanjo ob 20. obletnici evropske prostovoljne službe poudariti prostovoljstvo kot učno izkušnjo, namenjeno krepitvi kompetenc in opolnomočenju mladih – predvsem tistih, ki imajo v primerjavi s svojimi vrstniki manj priložnosti za aktivno vključevanje v družbo kot tudi za učno mobilnost. EVS je namreč odprt za vse mlade ne glede na njihovo socialno-ekonomsko ali izobrazbeno ozadje ter morebitne druge ovire za vključevanje.

Urad RS za mladino podpira področje prostovoljnega dela mladih, ki pa mora imeti jasno začrtane meje. Prostovoljstvo kot participacija mladih znotraj mladinskih struktur v vnaprej določenih okvirih ni več le način neformalnega izobraževanja, pridobivanja kompetenc, pot do avtonomije in prevzemanje odgovornosti za opravljeno delo. Prostovoljstvo mladih dobiva povsem nove dimenzije, ki ščitijo mladino tudi pred nevarnimi pojavi odklonov v smeri radikalizacije. Na Uradu RS za mladino v zadnjih mesecih opažajo številne primere dobrih praks, ki temeljijo na aktivni pomoči mladim priseljencem in mladim omogočajo stik z ljudmi različnih kultur, političnih, družbenih in verskih prepričanj. To jim omogoča tudi širjenje njihovih obzorij, večjo strpnost ter sprejemanje drugačnosti.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji bo skozi vse leto promoviralo neprecenljivo delo nevladnih organizacij in mladinskega sektorja na področju prostovoljnega dela mladih. Evropska prostovoljna služba namreč vse bolj izpostavlja pomen medkulturnega učenja, strpnosti in socialnega vključevanja. Predstavništvo bo v letošnjem letu izvajalo projekt EU SI ti, niz dogodkov po Sloveniji v sodelovanju z mrežo informacijskih točk Europe Direct. Posebna pozornost projekta EU SI ti bo namenjena priložnostim za mlade v EU in migracijam, o izzivih in priložnostih pa bomo spregovorili skozi njihove konkretne izkušnje in jih povezali s strokovnjaki.

Mladinski svet Slovenije (MSS) posebej ceni mednarodno prostovoljstvo, saj ima poleg vseh prednosti »običajnega« prostovoljstva tudi dimenzije učenja strpnosti, sprejemanja raznolikosti in mednarodnega sodelovanja – gre za pomembne vrednote, ki jih še posebej želimo razvijati pri mladih. Ob tej priložnosti so se na MSS tudi v okviru svojega tradicionalnega natečaja Prostovoljec leta odločili poseben poudarek nameniti mednarodnemu prostovoljstvu, zato letos še posebej pričakujejo odziv prostovoljcev z mednarodnimi izkušnjami.

Mladinska mreža MaMa izpostavlja, da lahko mladi skozi EVS in z mednarodno mobilnostjo pridobijo mnoge izkušnje za življenje v prihodnje ter se izrazijo na svoj način in najdejo svojo pravo pot. Mreža MaMa kot krovna organizacija 45 mladinskih centrov po Sloveniji podpira evropsko prostovoljno službo in tudi sama izvaja projekte EVS. Iz mladinskih centrov izhaja mnogo zgodb o evropskih prostovoljcih; tako dobre kot tudi kakšna malo manj, a pomembno je, da ob zaključku projekta mladi prostovoljec, mladinski delavec in organizacija pridobijo izkušnje za življenje in delovanje.

Zavod Voluntariat svojim prostovoljcem tudi s pomočjo evropske prostovoljne službe omogoča pridobivanje bogatih in raznolikih izkušenj, ki jim omogočajo aktivni socialni, ekonomski in trajnostni angažma za skupno prihodnost vseh. Tako se je Anaëlle zanjo odločila takoj po zaključenem študiju, saj se ji je zdelo, da nima dovolj izkušenj za pravo zaposlitev. Po 3 mesecih pravi, da je bolj samozavestna, se uči timskega dela in je izboljšala svojo angleščino. Uğur pa se je odločil, da zapusti službo v mednarodnem podjetju ter izkoristi priložnost še preden dopolni 30 let. Verjame namreč, da tako lahko svoje znanje uporabi bolj ustvarjalno. Oba sta navdušena nad raznolikostjo dela, s katerim se srečujeta, ter nad spoznavanjem nove države, kulture in jezika. Ne glede na izhodišče posameznika je torej evropska prostovoljna služba projekt, ki ogromno naredi tako za mlade prostovoljce kot za skupnosti, ki te prostovoljce sprejmejo medse.

Sindikat Mladi plus prepoznava pomen prostovoljstva kot izjemnega za družbo kot celoto. Dandanes veliko mladih prostovoljno pomaga najbolj ranljivim skupinam, v zadnjem času tudi beguncem, ki s tem izkazujejo ter krepijo solidarnost družbe od lokalne do mednarodne ravni. Sindikat Mladi plus ob tej priložnosti čestita tako obstoju evropske prostovoljne službe, ki deluje na tem področju že 20 let, kot vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki vsakodnevno nesebično prispevajo svoj čas, znanje, izkušnje in pomoč, a obenem tudi opozarja, da je treba poskrbeti, da prostovoljstvo ne bo nadomeščalo obveznosti države na področju zagotavljanja socialne države ter varovanja človekovih pravic.

Več informacij o evropski prostovoljni službi na: www.evs.si

Pripravili: MOVIT, Nacionalna agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji, Urad RS za mladino, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Mladinski svet Slovenije, Mladinska mreža MaMa, Zavod Voluntariat in Sindikat Mladi plus.

ivd-2012-logocb

Priloga: Mladinfogram o evropski prostovoljni službi