20. 12. glasujemo ZA! ZA enakopravnost!

Stališče Sindikata Mladi plus glede spremembe ZZZDR (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih).

Sindikat Mladi plus kot sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih oseb ne zagovarja le pravic iz dela ampak temeljne človekove pravice in se zavzema za enakost ter enakopravnost za vse. Zagovarjanje človekovih pravic vključuje tudi boj za enako obravnavanje, nediskriminacijo in spoštovanje dostojanstva lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev ter queer oseb na sploh (LGBTQ).

LGBTQ pravice so človekove pravice in te so osrednjega pomena za sindikalne dejavnosti. Ne glede na raso, spol, starost ali spolno usmerjenosti, bi morali imeti vsi pravico do dostojanstva in enake obravnave – v sindikatih, v širši družbi, in zagotovo na delovnem mestu. Sindikati bi morali biti v ospredju pri reševanju vprašanj istospolne skupnosti, tako na delovnem mestu kot tudi v svojih drugih dejavnostih.

V zadnjih letih je bilo veliko doseženo glede zagotavljanja LGBTQ pravic, tako v Evropi kot po svetu. Samo dva primera sta sprememba irske ustave, ki sedaj dovoljuje poroke istospolnih parov in odločba Ameriškega vrhovnega sodišča, ki je določilo, da je poroka istospolnih parov legalna v vseh zveznih državah. Prav tako se v zadnjih letih vedno več LGBTQ oseb na vidnih javnih položajih javno izpostavi in s tem počasi spreminja dojemanje posameznikov kot enakih v vseh pogledih, tudi na delovnih mestih – tovrstne aktivnosti povečujejo vidnost LGBTQ posameznic in posameznikov. Želimo pa si, da bi bila enakost potrjena v zakonodaji – le tako bo zagotavljena osnovna pravna varnost pred diskriminacijo.

Sindikat Mladi plus močno podpira spremembo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) in poziva k udeležbi na referendumu – vsak glas šteje! #ZZZDR #ZA