Mladi morajo imeti možnost, da oblikujejo svojo prihodnost in svet!

(poročilo s sindikalnega sveta Solidarnost v Beogradu)

Danes, 17. julija 2012, so se v Beogradu v okviru Regionalnega sindikalnega sveta »Solidarnost« zbrali predstavniki sindikatov iz prostora bivše Jugoslavije, med njimi sva bila tudi Janja Hren in Goran Lukič, člana sindikata Mladi plus.

Sama sem se udeležila srečanja Odbora mladih RSS »Solidarnost«. Na odboru smo prisostvovali predstavniki mladih iz različnih sindikalnih central iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije ter seveda Slovenije. Vsi seveda z istim ciljem: se čim bolj povezati (ne samo regionalno, temveč tudi interesno) ter tem s tem ustvarjati konkretne akcije. Na odboru smo se seznanili z mednarodnim bojem proti negotovim oblikam dela in brezposelnosti ter predstavili zaskrbljujoče situacije v svojih državah. Dogovarjali smo se tudi o morebitnih prihodnjih skupnih akcijah.

Goran se je medtem udeležil predsedstva RSS »Solidarnost«, kjer se je sprejemala Resolucija o mladih RSS »Solidarnost«. Resolucija je bila tudi soglasno sprejeta. Resolucija govori o tem kako pomembno je, da sindikati v kriznih časih najdejo nove načine organiziranja, z namenom zaščititi mlade, še posebej tiste v negotovih oblikah dela. RSS »Solidarnost« se je s to resolucijo zavezala, da bo skušala z socialnim dialogom doseči uspešno rešitev, ki bo povečala število zaposlitev in kakovostnih delovnih mest. Hkrati si bo RSS »Solidarnost« prizadevala za krepitev mladinskih struktur v sindikatih, povezovanje mladih med seboj ter s tem povečala vlogo mladih pri odločanju. Kot je namreč zapisano v resoluciji »Mladi morajo imeti možnost, da oblikujejo svojo prihodnost in svet, ki bo zagotovil več priložnosti za dostojno delo in dostojno življenje«.

Jutri z Goranom nadaljujeva pot v Staro Pazovo, na prvi kamp mladih RSS »Solidarnost«. Polna dobrih občutkov iz današnjega dne, upava, da bo kamp uspešen vsaj toliko kot je bil današnji dan. Glede na to, da smo se mladi pripravljeni povezovati, upava, da se na kampu dorečejo tudi konkretne akcije. O dogajanju na kampu pa boste več lahko prebrali v naslednjih dneh.

Prejmite lep sindikalni pozdrav,

Janja Hren