Bodo brezplačni mladi pripravniki reševali javno upravo!?

Spoštovani!

17. julija smo na sindikatu Mladi plus na Davčno upravo RS in Komisijo za preprečevanje korupcije naslovili javni poziv z naslovom Volontersko pripravništvo – novodobno suženjstvo. Nato pa smo 24. 7. poslali javni poziv z naslovom “Bodo brezplačni mladi pripravniki reševali javno upravo” še ministru za pravosodje in javno upravo Senku Pličaniču.

17. julija smo na sindikatu Mladi plus na Davčno upravo RS in Komisijo za preprečevanje korupcije naslovili javni poziv z naslovom Volontersko pripravništvo – novodobno suženjstvo. Javni poziv je bil posredovan kot reakcija na javna razpisa za opravljanje volonterskega pripravništva, ki sta ga objavila omenjena organa. Naše nestrinjanje z javnimi razpisi takšne vrste v prvi vrsti izhaja iz pravice, ki je delavcem zagotovljena z Evropsko socialno listino, in sicer iz pravice do pravičnega plačila za opravljeno delo, ki mora delavcu in njegovi družini omogočiti dostojen življenjski standard. V pozivu smo navedli še vrsto mednarodnih dokumentov, ki podpirajo naše stališče, da je potrebno pripravnikom zagotoviti ustrezno socialno in ekonomsko varnost. Da pa ne bi zgolj opozarjali na izjemno nepravičnost instituta volonterskega pripravništva, smo pozvanima organoma predlagali, da se povežeta z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Skupaj naj pripravijo program za financiranje pripravništev s pomočjo črpanja sredstev iz Evropskih strukturnih skladov. S takšnim programom plačanih pripravništev bi zaposlili izobražene mlade osebe, jim zagotovili določeno stopnjo socialne in ekonomske varnosti, hkrati pa bi jim omogočili pridobivanje delovnih izkušenj za redno zaposlitev.

Na vas se obračamo zato, ker ste 17. julija 2012 objavili »Poziv zainteresiranim kandidatom k opravljanju volonterskega pripravništva«. Kakor smo zapisali, instituta volonterskega pripravništva ne podpiramo, saj menimo, da ni v skladu z določili Evropske socialne listine in da je bolj kot pridobivanju delovnih izkušenj, namenjen izkoriščanju mladih izobraženih oseb.

Kakšen odgovor lahko ponudite mladim, ki so pravkar zaključili študij in želijo stopiti na trg delovne sile? Seveda jim lahko odgovorite, da volontersko pripravništvo ni nezakonito. Lahko jim odgovorite tudi, da preprosto nimate dovolj finančnih sredstev, s katerimi bi lahko plačali za delo, ki so ga opravili (ga bodo opravili!?) za vas. Prav tako se lahko zapletete v debato o količini neprecenljivih delovnih izkušenj in referenc, ki jih bodo pridobili z delom pri vas. Ob vsem tem pa vas želimo opomniti, da s stališča delodajalca odgovarjate mladi, izobraženi osebi, ki ji trenutna situacija na področju zaposlovanja ne omogoča pridobitve redne zaposlitve, ji ne nudi pogojev za boljšo socialno in ekonomsko varnost. Ta oseba bo v želji po bolj varni prihodnosti za vas dlje časa, po vaših navodilih in v polnem delovnem času kvalitetno in odgovorno opravljala delo. Brez plačila. Brez povračila stroškov za prihod na delo. Brez plačanih prispevkov za socialno varnost.

Verjamemo, da se zavedate, da je razpisovanje volonterskih pripravništev le pokazatelj nezainteresiranosti in nepripravljenosti iskanja možnosti za financiranje pripravništev. Zato vam, kakor tudi Davčni upravi RS in Komisiji za preprečevanje korupcije, v pregled in razmislek ponujamo predlog rešitve, ki leži v pripravi projektne dokumentacije za (so)financiranje pripravniških mest s pomočjo črpanja sredstev iz Evropskih strukturnih skladov. Tako kot se je to naredilo na področju socialnega varstva.

Spoštovani minister, pozivamo vas, da mladim diplomiranim pravnikom, upravnikom, ekonomistom oziroma družboslovcem, ki jim ponujate opravljanje volonterskega pripravništva, stopite naproti z rešitvijo, ki bo Vam zagotovila kvalitetne kadre, njim pa plačilo za dobro opravljeno delo.

V pričakovanju konstruktivnega reševanja problemov,

s spoštovanjem,

Sindikat Mladi plus