Javni poziv Sindikata Mladi plus ministru Vizjaku 24. 5. 2012

Javni poziv Sindikata Mladi plus ministru Vizjaku 24. 5. 2012: Konec je čakanja – javni poziv za izboljšanje zaposlitvenega položaja mladih.

Situacija na področju zaposlovanja mladih ljudi v svetu se slabša, k čemur pritrjujejo tudi mnoge mednarodne organizacije kot so OECD, ILO ter tudi Evropska komisija, ki pozivajo k ukrepanju držav in ministrstev na tem področju. Zato je Sindikat Mladi plus danes v javnem pozivu pozval ministra za delo, družino in socialne zadeve Andreja Vizjaka k ukrepanju.

Ljubljana, 24. 5. 2012

Mag. Andrej Vizjak,

Minister za delo, družino in socialne zadeve

gp.mddsz@gov.si
Kotnikova 28

1000 Ljubljana

KONEC JE ČAKANJA!

JAVNI POZIV ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENEGA POLOŽAJA MLADIH

Spoštovani minister!

18. aprila 2012 je Evropska komisija izdala Delovni dokument služb komisije z naslovom »Okvir za kakovost pripravništev«. V dokumentu je zapisano, da je zaradi nadaljnjega slabšanja dostopa mladih na trg dela je Komisija decembra 2011 začela pobudo „Priložnosti za mlade“. Eden glavnih ukrepov pobude se nanaša na podporo Komisije državam članicam pri učinkovitejši uporabi sredstev Evropskega socialnega sklada, med drugim za podporo pripravniškim mestom, kot to velja že v nekaterih državah. Evropska komisija pri tem zelo jasno poudarja pomen ustrezne socialne zaščite, plačila, dobro utemeljenih strokovnih in učnih ciljev ter ustreznega priznavanja pripravništva.

17. maja 2012 je bila izdana skupna izjava direktorja Mednarodne organizacije dela (ILO) Juana Somavie ter generalnega sekretarja organizacije OECD Angela Gurrie. Vodje obeh organizacij v izjavi pozivata ministre držav, da naredijo več za pomoč mladim. Poleg konkretnih politik zaposlovanja se v izjavi poudarja pomen čim širšega dostopa do izobraževanja in poklicnega usposabljanja, pri čemer se posebej izpostavlja pomen pripravništva.

22. maja 2012 je ILO izdal publikacijo »Global employment trends for Youth 2012« (»Globalni zaposlitveni trendi mladih 2012«). Dokument opozarja, da je globalni ravni stopnja brezposelnosti mladih še vedno na ravni vrha brezposelnosti mladih iz leta 2009. Od leta 2007 dalje je število brezposelnih mladih naraslo za 4 milijone, na 75 milijonov. Vse več mladih je obupanih nad nadaljnjim iskanjem zaposlitve. Veliko mladih je ujetih v nestabilne zaposlitve, ki se ne ujemajo z njihovimi pričakovanji. ILO v iskanju rešitev za tak položaj mladih predlaga politiko rasti, ki bo zagotovila ustvarjanje novih delovnih mest; raznovrstno aktivno politiko zaposlovanja, ki vključuje tudi učinkovit sistem pripravništva; izboljšanje socialne zaščite za mlade; vpeljavo širokega zavezništva socialnih partnerjev za zaposlovanje mladih.

Kaj pa Slovenija?

Med aprilom 2007 in 2012 se je število registrirano brezposelnih starih do 30 let povečalo iz 21.420 na 24.061. Velja poudariti, da se je večji del dviga tj. v višini 3.478 registrirano brezposelnih oseb, zgodil v starostni skupini med 25 in 29 let.

V istem času se je število registrirano brezposelnih oseb z VII. ali več izobrazbo dvignilo iz 4.946 na 9.455, torej se je skoraj podvojilo.

Če združimo ta dva seta podatkov, zlahka vidimo, da ima vse več visoko izobraženih mladih izjemno velike težave pri vstopu na trg dela. In pogled na uradne evidence prostih delovnih mest Zavoda RS za zaposlovanje tem težavam nikakor ne ponuja lepše perspektive. Med 808 prostimi delovnimi z dne 24.5. 2012 je bilo 77 za osebe z univerzitetno diplomo in »celih« 6 (!) za osebe z zaključeno drugo bolonjsko stopnjo.

Sindikat Mladi plus vam je na osnovi vseh teh negativnih trendov 15. 2. 2012 poslal javni poziv za ureditev področja zaposlovanja mladih, ki smo ga predstavili tudi na novinarski konferenci, ki smo jo imeli v Domu sindikatov. V pozivu smo ga pozvali k takojšnjemu ukrepanju za izboljšanje prehoda mladih v kvalitetno zaposlitev preko naslednjih usmeritev:

– vzpostavitev nacionalne sheme plačanega pripravništva

– implementacijo Evropske garancije za mlade

– pospešeno črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih skladov

– vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za projekte socialnega podjetništva

Zato vas, spoštovani minister, sprašujemo – ali boste prisluhnili ne samo opozorilom mladih, temveč tudi mednarodnih inštitucij, kot so ILO, OECD in tudi Evropski komisiji?

Kaj boste naredili, da se ne bo ponovil zgodovinski dosežek iz januarja 2012, ko se je število visoko izobraženih registrirano brezposelnih povzpelo nad 10.000? Tako je – 10.000 diplom registriranih na Zavodu RS za zaposlovanje. Kaj boste naredili, da v vašem mandatu ne bo nastala mlada generacija brez upanja na boljši jutri?

Morebiti eno dejstvo v zvezi s tem. Slovenija je za izvajanje kohezijske politike v drugi finančni perspektivi (2007 – 2013) pridobila 4,1 milijarde EUR nepovratnih sredstev. Od teh 4,1 mrd je bilo operativnemu programu razvoja človeških virov (OP RČV) dodeljenih 0,7 mrd EUR nepovratnih evropskih sredstev. Do konca leta 2011 pa se je za projekte OP RČV prejelo 235,2 mio EUR. Torej je na razpolago še 464,8 milijonov EUR. Zato predlagamo, da se del teh sredstev nameni za učinkovito izvajanje ukrepov za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja mlade generacije.

V iskanju učinkovitih rešitev za zaposlovanje mladih v Sloveniji,

Sindikat Mladi plus

Kontaktna oseba:

Goran Lukič

E: goran.lukic@sindikat-zsss.si
M: 031 517 201