Pozor! Prišla je opeka!

Sporočilo za javnost sindikata Mladi plus (20.4.2012): Pozor! Prišla je opeka!

Ljubljana, 20. 4. 2012
POZOR! PRIŠLA JE OPEKA!
Leta 1971 je pod vodstvom Orlanda Saeza, predsednika nacionalne zveze industrialcev v Čilu in s pomočjo ekonomistov neoliberalne čikaške šole pričel nastajati državni ekonomski program, ki je predvideval radikalno deregulacijo in privatizacijo trga ter krčenje socialne porabe. Program je zaradi svojega obsega v velikosti 500 strani postal znan kot »opeka«. »Opeka« je bila dokončno pripravljena 13. septembra 1973, njeni učinki so pričeli takoj delovati. Cene osnovnih živil so se nenormalno dvignile. ljudje so masovno izgubljali zaposlitev.
Slabih 40 let kasneje je vlada Republike Slovenije pripravila dokument z naslovom »Predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Zakon predvideva radikalno krčenje javne in socialne porabe, spremlja pa ga paket davčne zakonodaje, ki davčno razbremenjuje kapital. Zakon, ki si ga lahko ogledamo na vladnih spletnih straneh, ima 279 strani in posega v 46 drugih zakonov (!).
Skratka – slovenska vlada je bila še bolj učinkovita od ekonomistov čikaške šole, saj je zgolj v dveh mesecih uspela proizvesti svojo različico čilske »opeke«.
Da pa bi videli, kakšen arzenal prinaša ta slovenska ekonomska »opeka«, pa si poglejmo nekaj ukrepov:
31. člen: iz Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja se črta celotno poglavje o subvencijah, ki so pripadale mladim družinam kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
100. člen: starševsko nadomestilo, razen porodniškega nadomestila za polno odsotnost z dela za prvih 180 dni znaša 90 % osnove, za nadaljnje dneve pa 80% osnove.
107.člen: zavarovancem, ki bi po Zakonu o urejanju trga dela prejemali nadomestilo za primer brezposelnosti 19 mesecev (starejši od 50 let, zavarovalna doba več kot 25 let), se skrajša prejemanje za 1 mesec – na 18 mesecev, zavarovancem, ki bi nadomestilo prejemali 25 mesecev (starejši od 55 let, zavarovalna doba več kot 25 let), pa se prejemanje skrajša za 7 mesecev – tudi na 18 mesecev.
108. člen: denarno nadomestilo za brezposelne se prva dva meseca izplačuje v višini 70 odstotkov od osnove.
232. člen: staršem, ki jim je za leto 2012 izdana odločba o znižanem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, pravica do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega otroka preneha 1. julija 2012.
Ali si Vlada RS tako predstavlja izboljšanje položaja mladih – da jim že vnaprej reže socialne pravice?
Na drugi strani tega neposrednega vladnega napada na javne storitve in socialne pravice pa je vlada delodajalcem ponudila znižanje davka na dohodek pravnih oseb, ki bo samo v tem letu olajšal proračun za 87 milijonov EUR?!
Sindikat Mladi plus zato sporoča Vladi – mečete ekonomske opeke na lastno prebivalstvo! Opeke s še kako bolečim socialnim učinkom! Zato se nimate pravice čuditi stavki javnega sektorja! Pokažite zrelost in namesto metanja opek na vse prebivalce ponudite vsem generacijam produktivne ukrepe, s katerimi bomo lahko z večjim upanjem gradili prihodnost!
P.S. podatki iz prvega odstavka so povzeti iz knjige Doktrina šoka (Naomi Klein, 2007). Naslov knjige je še kako aktualen.
Kontaktna oseba:
Goran Lukič
E: goran.lukic@sindikat-zsss.si
M: 031 517 201