Sporočilo za medije po novinarski konferenci 29. 3. 2012

Sindikat Mladi plus je na današnji novinarski konferenci Zveze svobodnih sindikatov Slovenije predstavil vpliv varčevalnih ukrepov vlade na mlade. V imenu Sindikata Mladi plus je govoril Goran Lukič. “Spoštovana vlada, režete prihodnost naslednjim generacijam”.

O težavah mladih v zvezi s predlogom vladnih varčevalnih ukrepov je na novinarski konferenci Zveze svobodnih sindikatov Slovenije spregovoril tudi Goran Lukič, član izvršnega odbora Sindikata Mladi plus.
www.mladiplus.si
info@mladiplus.si
Ljubljana, 29. 3. 2012
Sporočilo za javnost

SPOŠTOVANA VLADA, REŽETE PRIHODNOST NASLEDNJIM GENERACIJAM!

23. 3. 2012 je Vlada RS poslala socialnim partnerjem izhodišča za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012. Ta izhodišča temeljito posegajo v socialni položaj mladih. Da pa ne bomo govorili in pisali pavšalno, spodaj navajamo konkretne primere, pri čemer že v samem začetku izpostavljamo, da so bile dijakom že pred izhodišči rebalansa odvzete državne štipendije in delno nadomeščene z otroškimi dodatki. Javnost že namreč dlje časa opozarja, da bo ta odvzem najbolj prizadel ravno najšibkejše dijake, saj je velik delež prejemnikov državnih štipendij na nižje poklicnih in poklicnih izobraževanjih. Dokaz, da je temu na žalost res tako, je včerajšnje poročanje Srednje lesarske šole Maribor, kjer so strokovni delavci opozorili, da nekateri dijaki ne morejo priti v šolo, ker starši nimajo denarja za vozovnice.

Staršem znižujete starševsko nadomestilo za nego otroka iz 100 % na 90 % za prvih 6 mesecev, in na 80 % zadnje tri mesece ter omejujete zgornje meje nadomestila za nego otroka iz 2,5 na 1,5-kratnik povprečne plač.
Znižanje višine starševskega nadomestila na 90 % osnove v prvih šestih mesecih pomeni naslednje za osebo, ki prejema povprečno plačo (januar 2012: 1.529,04 EUR): 152,90 EUR bruto nižji prejemek mesečno x 6 mesecev = 917,424 EUR. V primeru 20-odstotnega znižanja starševskega nadomestila v zadnjih treh mesecih pa to pomeni mesečno znižanje v višini 305,81 EUR, kar znese v treh mesecih 917,4 EUR. Skupna negativna razlika v prejemkih osebe, ki uveljavlja starševsko nadomestilo za nego otroka, je torej po predlogu rebalansa proračuna 1.834,85 EUR.

Staršem odvzemate pravico do brezplačnega bivanja drugega otroka v vrtcih.
Kaj pomeni ukinitev polnega subvencioniranja plačila vrtca za drugega oz. naslednjega otroka recimo za štiričlansko družino, ki ima dva otroka, eden je star eno leto, drugi pa štiri leta? Če je povprečni mesečni dohodek na osebo v višini 500 EUR neto in če vzamemo za primer konkretno ceno vrtcev v Celju na dan 1. 2. 2010, kjer je cena dnevnega programa za 1. starostno obdobje (1-3 let) 438,88 EUR, oz. za 2 starostno obdobje (3-6 let) 317,22 EUR, lahko ugotovimo, da bo ta družina na letni ravni imela skorajda 2.000 EUR višje stroške (natančneje 1.843,32 EUR) za bivanje obeh otrok v vrtcu.
Ob tem pa poudarjamo, da so stari starši, ki močno prevzemajo vlogo neformalnega skrbstva svojih vnukov, vse bolj delovno obremenjeni, pri tem pa nihče ne izpostavlja, da je stopnja tveganja revščine v ženskem enočlanskem gospodinjstvu starejšem od 65 let že 49,8 odstotkov, kar je štirikrat več od povprečja v Sloveniji (podatki so za 2010).

Mladim družinam ukinjate možnost subvencij za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
In pri tem predlogu smo priče izjemno velikemu političnemu oportunizmu sedanje vladajoče koalicije. Ta ista koalicija je namreč še pred nekaj meseci ostro nasprotovala znižanju subvencij na družinskega člana na 120 evrov, ki je bila sprejeta s sklepom prejšnje vlade 16. 6. 2011. Na ta sklep vlade so se najbolj pritožili pri stranki SDS. Poslanska skupina SDS je na predsednico odbora za okolje in prostor Bredo Pečan naslovila zahtevo za sklic nujne seje odbora, na kateri bi obravnavali problematiko zniževanja subvencij mladim družinam za reševanje prvega stanovanjskega problema. Predlogu za znižanje subvencij so izjemno nasprotovali tudi v stranki Nova Slovenija oziroma njenem podmladku, kjer se je podmladek NSi odločil za zbiranje podpisov spletne peticije Proti znižanju subvencije za mlade družine.
Sedaj pa te iste politične stranke ne samo znižujejo, temveč v celoti ukinjajo subvencije za mlade družine.

Mladim znižujete pravico do denarnega nadomestila in jim ob tem celo govorite, da bodo tako bolj zaposljivi.
Po predlogu izhodišč rebalansa naj bi se znižala višina nadomestila za brezposelne iz 80 % na 70 % za prva dva meseca in nato 60 %, znižanje zgornje meje denarnega nadomestila za 15 % (sedanja meja je postavljena pri 1.050 EUR).
Za mlado osebo, ki izpolnjuje pogoje za prejem denarnega nadomestila in je v zadnjih osmih mesecih pred izgubo zaposlitve imel povprečno mesečno plačo v višini 1.000 EUR, to pomeni, da bo v dveh mesecih izgubil 200 EUR. Ali bo zaradi tega prej dobil zaposlitev?

Kakšno prihodnost ponujate mladim ženskam?
Odgovor je na žalost jasen – porivate jih nazaj v sfero nevidnega gospodinjskega dela, s čimer ne samo izključujete ženske iz trga dela, temveč jih ponovno vračate v stereotipno »klasično« vlogo žensk.
Nesorazmerno večje število oseb med diplomanti je žensk.
Nesorazmerno večje število oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine, so ženske.
Odločitev za začetek družine oz. za otroka se vse bolj oddaljuje (povprečna starost ženske ob rojstvu 1. otroka je za leto 2010 bila 28,9 let).
S takšnimi predlogi izhodišč rebalansa 2012 daje politika mladim jasen signal – ustvarjanje družine je privilegij. Kaj šele zagotovitev ekonomske samostojnosti v tem času.

Kontaktna oseba:
Goran Lukič
E: goran.lukic@sindikat-zsss.si
M: 031 517 201

Naše akcije lahko spremljate tudi na Facebooku in Twitterju:

https://twitter.com/#!/MladiPlus

http://www.facebook.com/pages/Mladi-plus/226297670764595