Poročanje v živo iz Gdanska na Poljskem – David Švarc

Poročanje v živo iz Gdanska na Poljskem – David Švarc, sekretar Sindikata Mladi plus

Na ETUI tečaju v Gdansku, je zbranih 22 sindikalistov iz 11 držav (Poljska, Nemčija, Litva, Finska, Švedska, Belgija, Španija, Portugalska, Italija, Romunija in seveda Slovenija). Tematika celotnega tečaja govori o obnavljanju sindikalnih organizacij, pridobivanju članstva in strategiji organiziranja mladih.

Prvi dan smo seveda pričeli s predstavitvijo vseh udeležencev. Predstavitev samega sebe, funkcije, ki jo opravljaš v sindikatu, sindikalne organizacije, prvo srečanje s sindikalnim gibanjem, zgodbo o svoji včlanitvi ter pričakovanja od samega tečaja. Po zaključenih predstavitvah so se formirale štiri delovne skupine v katerih smo skušali izluščiti najpomembnejše sindikalne izzive, pomembne za prihodnost sindikatov. Popoldne je s strani Stephana Siemensa, sledila predstavitev obnove sindikatov na evropskem nivoju. Gospod iz Kolna v svojih predavanjih obravnava predvsem nove oblike organizacije dela. Po predstavitvi je o vsem slišanem sledila razprava udeležencev. Večerja je bila priložnost za medkulturno spoznavanje, saj smo bili poleg preizkušanja tipičnih jedi in pijač (vsak od nas je s seboj prinesel jed ali pijačo, tipično za svojo državo), deležni tudi pravega jazz solo petja, udeleženke iz Nemčije.

Drugi dan smo bili najprej deležni celostne predstavitve ETUI. Zatem je vsaka delovna skupina prejela neko tipično zgodbo, ki se dogaja današnjemu evropskemu človeku od zgodnjega vstopa v izobraževalni sistem do zaposlitve v obdobju, ko je v porastu prekerno delo, več kot tretjina delavcev samozaposlenih,… v delovnih skupinah smo se usklajevali in izbrali najučinkovitejše aktivnosti, ki bi jih v takšnih situacijah vodili sindikati. Sledila je predstavitev s strani posameznih delovnih skupin. Popoldne nam je Kurt Vandaele, zaposlen kot raziskovalec pri ETUI, predstavil statistične podatke o članstvu mladih. Razprava po tej predstavitvi je bila kar burna, saj se je bilo med udeleženci tečaja zelo težko strinjati z določenimi razmišljanji glede možnosti pridobivanja novih mladih članov oziroma članstva nasploh. Pomemben podatek, ki govori o zelo različnih situacijah, pogledih,… je že ta, da se procent sindikalnega članstva držav udeleženk tečaja, giblje od 14% do 82% vseh zaposlenih!?

Tretji dan tečaja smo pričeli s tematiko sindikalne strategije in izmenjave dobrih praks.

Vsak od nas je pripravil predstavitev sindikalne organiziranosti na nivoju posamezne države. Želeni podatki so bili: zgodovina sindikalne organiziranosti v posamezni državi, trenutna organiziranost na nacionalnem nivoju, na nivoju posamezne centrale, demografska predstavitev članstva in posameznih specifičnih skupin, zastopanje na nacionalni ravni, sodelovanje v vladnih agencijah ali telesih, povezave s političnimi strankami, opredelitev glavnih izzivov s katerimi se soočamo na nacionalni ravni, sindikalna politika glede včlanjevanja in ohranjanja članstva, predstavitev pomembnih rezultatov v zadnjem obdobju in najpomembnejši izzivi za prihodnost.

Sledila je naloga planiranja obnovitve sindikatov. Potrebno je bilo načrtovati ukrepe in se opredeliti za kasnejše aktivnosti v praksi. Vse skupaj seveda z vključevanjem informacij, prejetih skozi sam tečaj. Pripraviti je bilo potrebno realen časovni plan, realne cilje ter videnja konkretnih rezultatov v točno določenem času.

Pozno popoldne so nas prijazni gostitelji odpeljali v center mesta, kjer smo bili najprej deležni vodenega ogleda po muzeju legendarnega sindikata Solidarnošč (vredno ogleda!), kasneje pa še starega mestnega jedra, s predstavitvijo celotne zgodovine.

Sindikalni pozdrav,

David Švarc