Izjava za javnost ob drugi stavki dostavljavcev

Danes, 26. maja, poteka druga prekinitev dela dostavljavk in dostavljavcev hrane, ki opravljajo delo za platformi Wolt in Glovo v Sloveniji. V sredo, 26. aprila, smo vodstvoma teh dveh podjetij dostavili poziv po pristopu h kolektivnim pogajanjem in sklenitvi kolektivne pogodbe, ki bi trajno in sistemsko uredila položaj dostavljavk in dostavljavcev v Sloveniji, ki delajo v izredno slabih ne nestabilnih pogojih. Odgovora vodstev Wolta in Glova sta jasno izkazala, da ne želijo pristopiti k pogajanjem in da ne spoštujejo socialnega dialoga. Zato je 12. maja med 11:00 in 13:00 potekala prva opozorilna stavka, pri kateri je sodelovalo več kot 100 dostavljavk in dostavljavcev. 

Tudi po prvi opozorilni stavki Wolt in Glovo ne želita pristopiti h kolektivnim pogajanjem s sindikatom in sistemskemu urejanju položaja dostavljavcev in dostavljavk. Zato danes, 26. maja, poteka druga opozorilna stavka oz. prekinitev dela, ki bo trajala od 11:00 do 14:00. Zahteva ostaja ista: Pristop h kolektivnim pogajanjem s Sindikatom dostavljavcev – Sindikat Mladi plus. 

Dostavljavci in dostavljavke so se povezali v sindikat, ker so pogoji njihovega dela izredno slabi, plačilo za opravljeno delo pa vedno nižje. V odnosu do Wolta in Glova so kljub t. i. ‘partnerskemu sodelovanju’ v podrejenem položaju, saj lahko Wolt in Glovo enostransko spreminjata podpisane pogodbe in s tem enostransko vplivata na višino plačila za njihovo delo in ostale pogoje dela. Poleg slabih pogojev, nižanja plačila in enostranskega poseganja v ključena aspekte njihovega dela, je bil povod za sindikalno organiziranje dostavljavcev tudi neupoštevanje njihovih pripomb s strani vodstev Wolta in Glova. Wolt in Glovo v Sloveniji sta imela več manjših sestankov z dostavljavci, ampak na njih niso želeli razpravljati o ključnih in perečih težavah, s katerimi se dostavljavci soočajo, nikoli niso sklenili nobenega dogovora za izboljšanje položaja. Ti pogovori torej niso imeli nobenega učinka na višino plačila ali pogoje dela. Zaradi vsega naštetega so se dostavljavci in dostavljavke začeli sindikalno organizirati in zahtevajo sklenitev podjetniških kolektivnih pogodb z obema podjetjema, saj želijo svoj položaj urediti sistemsko in trajno. 

Izjava dostavljavke, ki dela za Wolt: “Delo opravljamo tudi 12 ali več ur na dan, 6 ali 7 dni v tednu, v vseh vremenskih razmerah, ob vikendih in praznikih. Naše plačilo je izredno nestabilno, z zadnjo spremembo plačilnega sistema pa so se naši prihodki za enako opravljeno delo zmanjšali med 20, nekaterim celo do 30 %. Wolt in Glovo redno izpostavljata, da sta pripravljena na pogovore z vsemi, kar očitno ne drži, saj se s Sindikatom dostavljavcev – Sindikat Mladi plus še vedno ne želijo sestati. Sestanki z njimi, ki smo jih imeli dostavljavci mimo sindikata, so bili popolnoma brezplodni. Namesto, da bi se pogovarjali o res perečih težavah, kot je na primer višina plačila, so jih zanimali le potencialni kozmetični popravki, na primer komunikacija s podporno službo. Zato jih pozivamo, da pristopijo h kolektivnim pogajanjem z našim sindikatom in s tem dokažejo, da so res pripravljeni ne samo na neučinkovite pogovore, ampak tudi urejanje našega položaja.” (dostavljavka za Wolt Slovenija, ki želi ostati anonimna, njene podatke hranimo na Sindikatu Mladi plus)

Ob koncu želimo opozoriti še na to, da navedbe Wolta in Glova, da ne obstaja pravna podlaga za sklepanje kolektivnih pogodb, ne držijo. Tega jim ne preprečuje nobena nacionalna ali evropska zakonodaja, ravno obratno. Kot smo navedli ob prvi opozorilni stavki dostavljavk in dostavljavcev, nacionalni in evropski pravni akti omogočajo kolektivna pogajanja in sklepanje kolektivnih dogovorov tudi za samozaposlene in, v Sloveniji, študente delavce. Temu pritrjuje tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC), ki je ob prvi opozorilni stavki izrazila polno podporo našim aktivnostim ter Wolt in Glovo v Sloveniji pozvala, da pristopijo h kolektivnim pogajanjem s sindikatom. Če bi na strani Wolta in Glova resnično obstajal interes za ureditev položaja dostavljavk in dostavljavcev, kot v izjavah javnosti stalno izpostavljajo, bi pristopili k pogajanjem in sklenitvi podjetniške kolektivne pogodbe. 

Za mnenje glede (ne)obstoja pravne podlage za sindikalno organiziranje in sklepanje kolektivnih dogovorov za dostavljavce, ki delo opravljajo za vas kot samozaposleni, smo prosili tudi Ministrstvo za delo, ki pritrjuje naši interpretaciji pravnega okvira. Ministrstvo pojasnjuje: “da ni zakonskih zadržkov, da se ob upoštevanju svobodne volje posameznega delodajalca in predstavnikov dostavljavcev, sklepa (podjetniška) kolektivna pogodba, v kateri bi se stranki svobodno dogovorili za vsebine, ki bi bile predmet urejanja določenih vidikov razmerij med strankama.” 

Če Wolt in Glovo še vedno ne bosta pristopila h kolektivnim pogajanjem, bomo ponovno primorani še dodatno stopnjevati sindikalne aktivnosti.