Iščemo nove sile, nove soborke in soborce! – Pridruži se Sindikatu Mladi plus

Imaš idejo, kako izboljšati položaj mladih v družbi? Imaš dovolj tega, da politika sprejema odločitve, ki ne prinašajo delovnih mest in kakovostnih pogojev za študij? Delaš v eni od prekarnih oblik dela in si želiš izboljšati pogoje v svojem delovnem okolju? Ali preprosto ne pristajaš več na kaotično stanje v družbi, kjer za mlade ni perspektive?

Če si na katero od vprašanj odgovoril, odgovorila pritrdilno, ali pa te morda zanima le delovanje v sindikalni organizaciji in sindikalno delo nasploh, te vabimo, da se nam pridružiš kot aktivist oziroma aktivistka! V svoje vrste vabimo vse mlade med 15. in 35. letom starosti, dijake in dijakinje, študente in študentke, mlade brezposelne ter delavce in delavke v prekarnih oblikah dela.

Kot aktivist oziroma aktivistka boš na Sindikatu Mladi plus imela priložnost, da se vključiš v že obstoječa področja delovanja ali pa predlagaš nove teme, za katere meniš, da so za sindikat mladih pomembne. Aktivisti in aktivistke Sindikata Mladi plus imajo prav tako možnost sodelovati na lokalnih in mednarodnih srečanjih delavskih in mladinskih organizacij, pridobiti znanje na področju delovne zakonodaje, piliti svoje veščine komuniciranja v javnosti, zastopati politična stališča, ob tem pa tvoriti tudi mrežo zanimivih in dragocenih poznanstev.

Področja, s katerimi se na sindikatu najbolj intenzivno ukvarjamo in kjer bi udejstvovanje novih aktivistk in aktivistov prišlo še kako prav, so:

  • zagovorništvo: smo zagovornik mladih pri pogajanjih za izboljšanje zakonodaje na področju zaposlovanja mladih, pripravništev, sheme za brezposelne mlade ter drugih ukrepov s področja delovne in socialne zakonodaje;
  • pravno svetovanje: našim članicam in članom pomagamo reševati probleme, s katerimi se srečujejo pri izobraževanju, zaposlovanju ter iskanju dela, nudimo različna svetovanja, izobraževanja in delavnice o različnih temah;
  • akcije na terenu: smo aktiven del družbe in pripravljeni na probleme glasno opozarjati tudi na ulici, z različnimi pozivi, na protestih, z raznimi aktivističnimi akcijami in z udejstvovanjem na humanitarnih ter drugih področjih;
  • komuniciranje: mlade informiramo o različnih temah, imamo svojo spletno stran, facebook, instagram in twitter profil, pišemo stališča in mnenja o pereči družbeni problematiki, pripravljamo različne vizualne intervencije …;
  • usposabljanje mladih: izvajanje delavnic in posvetovanj z mladimi o prekarnem in dostojnem delu, brezposelnosti, štipendiranju, pripravništvih in vajeništvih, vstopu na trg dela …;
  • projektno delo: prijave na razpisane projekte in izvedba projektnih aktivnosti
  • letos pa smo odprli celo svojo sobo pobega ESCAPE ROOM: POBEGNI PRED KRŠITVAMI NA TRGU DELA, s pomočjo katere izobražujemo o pravicah, ki jih imamo delavke in delavci. 

Aktivistično delo na Sindikatu Mladi plus je tudi plačano.

Če bi si želela, želel sodelovati z nami, se prijavi na tej povezavi. Za vse nove aktivistke in aktiviste bomo organizirali spletno spoznavno srečanje in pa tudi vikend usposabljanje, ko bomo šli skupaj na cel vikend na lepše in imeli delovno-motivacijski spoznavanje in usposabljanje. Tam bo mogoče bolj spoznati nas in naše sindikalne vsebine, stroške prevoza, bivanja in prehrane pa krije Sindikat Mladi plus. 

Pridruži se nam! Veselimo se skupnega dela, druženja in ustvarjanja!