Zaznamek s Foruma alternativ uberizaciji: Ne bomo zahtevali delavskih pravic, ki so jih priborile naše babice in dedki, temveč jih bomo branili!

Pretekli teden smo se kurirji in predstavniki Sindikata Mladi plus udeležili Foruma alternativ uberizaciji v Bruslju. Poudarek srečanja so bile alternative nezadržnim spremembam trga dela, ki jih povsod po svetu povzroča t. i. platformna ekonomija.

Delavke in delavci, ki delajo v njej, praviloma niso zaposleni, ampak izkoriščani kot samozaposleni. Trenutno je v Evropi 28 milijonov platformnih delavk in delavcev. V prihodnjih dveh letih pa jih bo prek 50 milijonov. Spletne platforme izkoriščajo negotov položaj predvsem migrantov in mladih, ki na trgu dela ne najdejo drugega dela. Tako jim velikokrat preostane le platformno delo, pri katerem pa niso deležni glavnih delavskih in socialnih pravic.

Osrednja tema tokratnega srečanja je bila prihajajoča direktiva EU o platformnem delu. Če bo ta sprejeta bodo obstoječe platforme, ki že danes delujejo po dveh od petih predpostavkah delovnega razmerja, prejele status delodajalca. Cilj direktive je tudi povečati preglednost pri uporabi platformnih algoritmov z zagotavljanjem človeškega nadzora in pravice do izpodbijanja avtomatiziranih odločitev. Kot tudi vpeljati postopke, ki podpirajo platformne delavke in delavce, kot na primer pri njihovem sindikalnem povezovanju.

Foruma se je udeležilo prek sto platformnih delavk in delavcev ter njihovih sindikalnih zastopnikov. Poleg evropskih so se Foruma alternativ uberizaciji udeležili tudi delavke in delavci iz Kolumbije, Argentine, Mehike in ZDA. Prvi dan smo predstavljali analize stanja v posameznih državah in različne akcije. Ter se pogovarjali o skupnih stališčih in rešitvah. Ob vsesplošni podpori direktivi je bilo soglasno sprejeto dejstvo, da ne bomo zahtevali delavskih pravic, ki so jih priborile naše babice in dedki, temveč bomo te branili.

Utrinek z enega od dogodkov. Foto Sindikat Mladi plus

Drugi dan smo se preselili v Evropski parlament, kjer smo predstavili svoje poglede na direktivo, algoritme platform in afero Uberfiles. Žvižgač Mark MacGann, ki je med prenosom iz parlamenta izrazil svojo podporo, je letos novinarjem predal komunikacijo kriminalnih dogovorov med Evropsko komisijo in platformo Uber. Forum smo zaključili pred Evropsko komisijo s protestom več kot 700 taksistov iz celega sveta, ki so za več ur ustavili promet okoli Evropske komisije.

Ob koncu Foruma alternativ uberizaciji lahko sklenemo: jasno je, da spletne platforme igrajo umazano igro, prav tako pa je jasna tudi vsesplošna solidarnost med platformnimi delavkami in delavci celega sveta.

Zato: združeni ne bomo nikoli premagani!