Uveljavitev delavskih pravic pred sodiščem

Običajno ni prva misel vsakega delavca oziroma delavke, ki so mu kršene pravice, da bo delodajalca tožil in svojo pravico iskal po sodni poti.

In vendar se to »mora« kdaj tudi zgoditi, še posebej tedaj, ko je delodajalec gluh za opozorila o kršitvah in ni pripravljen na dialog ali na dogovor oziroma mediacijo. Kako to storimo in kako članom ter članicam pri tem pomaga sindikalna služba pravne pomoči Zveze svobodnih sindikatov Slovenije?

Delimo obširen in podroben članek iz aktualne tematske številke Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v katerem je vse podrobno razloženo:

Svetujemo in razlagamo: Uveljavitev delavskih pravic pred sodiščem