Participativni proračun – vse bolj priljubljen mehanizem aktivnega državljanstva

V zadnjih letih je tudi v Sloveniji vse bolj uveljavljen in priljubljen institut participativnega proračuna. Govorimo lahko o eni od oblik aktivnega državljanstva, ki je v zadnjem času v vzponu.

V spodnjem tekstu iz aprilske tematske številke Delavske enotnosti, glasila ZSSS, o aktivnem državljanstvu pa lahko najdete odgovore na vprašanja, kaj participativni proračun sploh pomeni, v katerih slovenskih občinah je že uveljavljen, kakšne so njegove prednosti in kakšne ovire pri vpeljavi ter katero mesto ga je uvedlo prvo.

Več v članku: Participativni proračun – vse bolj priljubljen mehanizem aktivnega državljanstva