Osnutek evropskega okvira za kakovostno pripravništvo v javni obravnavi do konca oktobra letos

Na Sindikatu Mladi plus se vseskozi borimo za plačana pripravništva na vseh področjih. Potem ko smo leta 2014 uspešno izborili sklep Vlade RS, s katerim je ta pri nas prepovedala volonterska/neplačana pripravništva, z našimi aktivnosti delujemo tudi na mednarodni ravni.

Že dve leti smo tako del mednarodnega projekta SPRINT, v okviru katerega razvijamo evropski okvir za kakovostno pripravništvo. Trenutno smo v fazi, ko smo pripravili osnutek kriterijev za omenjeni okvir, zato nas ob tej priložnosti zanima tudi vaše mnenje.

Od 2. septembra do 31. oktobra 2019 je na tej povezavi v angleščini v javni obravnavi osnutek evropskega okvira za kakovostno pripravništvo. To je namreč ključno za ustrezno vključevanje mladih v svet dela, žal pa raziskovalci in sindikalisti iz vse EU ugotavljamo, da pripravništvo pogosto ni zastavljeno dovolj kakovostno ter zato ne omogoča ustreznega poklicnega razvoja pripravnikov in pripravnic.

Zadnjih deset mesecev je tako Sindikat Mladi plus v sodelovanju s sindikati iz Malte, Belgije in Italije ter Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC) sodeloval pri nastanku vsebine pred-standarda evropskega okvira za kakovostno pripravništvo. Eden od ciljev je bil zbrati na kup dobre prakse na evropski ravni ter zagotoviti spodobne delovne razmere mladim pripravnikom in pripravnicam. Vsebino so navdihnile sindikalne akcije, kakršna je bila v Sloveniji že omenjena prepoved neplačanega pripravništva, in v Belgiji, kjer je pripravnikom za čas opravljanja pripravništva zagotovljeno delovno razmerje. Omenjeni pred-standard je v okviru že omenjenega mednarodnega projekta SPRINT sofinancirala Evropska komisija.

Predsednica sindikata Mladi Plus Tea Jarc, ki je pomembno sodelovala pri nastanku osnutka omenjenega bodočega evropskega standarda, je ob tej priložnosti povedala: »Mladi ljudje si zaslužijo kakovostno pripravništvo in dostojno zaposlitev. Pripravništvo je pomemben korak prehajanja iz šolanja v zaposlitev, zato mora mladim zagotoviti dobro in pomenljivo izkušnjo pri pridobivanju delovnih izkušenj. V projektu smo raziskali obstoječe nacionalne zakonodaje in pri tem ugotovili, da je na tem področju pomanjkljiva tako zakonodaja, kolektivne pogodbe kakor tudi drugi okviri. Skupaj s številnimi pobudami na evropski ravni bo ta pred-standard pomenil okvir za delodajalce, kako zagotoviti kakovostno pripravništvo za mlade. Mogoče ga bo uporabljati kot smernico za izboljšavo pripravništva in za ozaveščanje delodajalcev.«

Na Sindikatu Mladi plus se torej borimo tudi za delavske in socialne pravice pripravnikov, za dostojno plačilo zanje, pa za kakovostna pripravniška mesta in za dostopna pripravništva za vse. Vabimo vas, da si podrobneje pogledate osnutek evropskega okvira za kakovostno pripravništvo, ki je dostopen tukaj.