Volonterska pripravništva: Obljube so dane, čakamo konkretne rešitve

Na današnji seji je Vlada RS naložila ministrstvom in vladnim službam, naj ne sklepajo novih pogodb o volonterskem pripravništvu, enako pa je priporočila tudi subjektom v javnem sektorju . Prav tako so sprejeli zavezo, da morajo pristojna ministrstva v čim krajšem času pripraviti spremembe področne zakonodaje, ki bodo volonterska pripravništva prepovedala. Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) in Sindikatu Mladi plus smo se na to odzvali z izjavo za javnost, ki jo v celoti objavljamo.

Ljubljana, 11. december 2014

Sporočilo za javnost

Volonterska pripravništva: Obljube so dane, čakamo konkretne rešitve

Na današnji seji je Vlada RS sprejeli prepoved razpisovanja volonterskih pripravništev v javnem sektorju. Prav tako so sprejeli zavezo, da morajo pristojna ministrstva v čim krajšem času pripraviti spremembe področne zakonodaje, ki bodo volonterska pripravništva prepovedala. Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) in Sindikatu Mladi plus podpiramo današnjo ugotovitev vlade, da so volonterska pripravništva nedopustna, saj javnost na nesprejemljivost tovrstne prakse opozarja že leta.

Sindikat Mladi plus in MSS sta izjemno skeptična do tega, da bodo pozivi in priporočila, ki so bili danes podani, prinesli konkretne rešitve, ki bodo mladim zagotovile dostojno plačano pridobivanje delovnih izkušenj. »Iz sporočila vlade namreč ni razvidnih nobenih konkretnih rešitev, predvsem v smislu financiranja. Prav tako ministrstvom niso bili postavljeni roki za ureditev zakonodaje na način, da bodo volonterska pripravništva prepovedana, plačana pripravništva pa zagotovljena. Zahtevamo torej, da se zagotovi sredstva za plačana in kvalitetna pripravništva, in sicer prek trajnostnostnega vira financiranja.« je povedala Zala Turšič, predsednica Sindikata Mladi plus.

»In vendar se premika,« današnjo odločitev vlade komentira predsednik MSS Tin Kampl. Ob tem pa dodaja, da je vlada sicer naredila korak v pravo smer, a so žal naše izkušnje take, da odločevalci velikokrat ostanejo pri besedah, tudi če so te zapisane, zato pričakuje, da bomo predstavniki mladih vključeni v oblikovanje napovedanih konkretnih sprememb zakonodaje in s tem odprave volonterskih pripravništev.

Glede na to, da se je vlada odločila, da bo vprašanje volonterskih pripravništev reševala po posameznih resorjih in ne s spremembo Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), pričakujemo, da bodo rešitve oblikovane celovito in v dobro mladih. To za nas pomeni, da mora država, poleg uvedbe nacionalne sheme plačanih pripravništev oblikovati tudi okvir za kakovostna pripravništva, ki naj vsebuje naslednje elemente: (1) sklenitev sporazuma o pripravništvu, (2) opredelitev strokovnih in učnih ciljev ter mentorstva, (3) ustrezno priznavanje pripravništva, (4) razumno trajanje, (5) ustrezno socialno zaščito in plačilo pripravnika in (6) preglednost informacij o pravicah in obveznostih.

Namen pripravništva je usposobiti posameznika za samostojno opravljanje dela na določenem delovnem mestu in pridobivanje delovnih izkušenj ter kompetenc, ki bodo pripomogle k lažjemu prehodu posameznika iz sistema izobraževanja na trg dela. Sredstva, namenjena za plačilo pripravnikov in implementacijo okvira za kakovostna pripravništva, zato na MSS razumemo kot investicijo v mlade. Tovrstna investicija pa se vedno izplača.

Mladinski svet Slovenije