Za boljšo prihodnost mladih! – Pridruži se Sindikatu Mladi plus

Smo mladinska organizacija, ki se bori za dobrobit mladih, obenem pa smo sindikat, ki spada pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Zastopamo, organiziramo in se zavzemamo za pravice študentov, dijakov, mladih brezposelnih ter mladih prekarnih delavcev in delavk. Želimo povezati mlade, jih izobraziti o njihovih pravicah ob vstopu na trg dela, jim nuditi podporo pri iskanju zaposlitve in pomagati pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo.

  • Za mlade pregledujemo sumljive in nezakonite oglase za delo, na katere javno opozarjamo, in kadar je treba tudi prijavimo inšpektoratu za delo. Borimo se proti izkoriščanju študentskega dela ter zavzemamo za dostojno plačano dijaško in študentsko prakso, za boljšo dostopnost pripravništev na različnih področjih in na splošno za kakovostna delovna mesta za mlade.
  • Buče podeljujemo takrat, ko menimo, da nekdo govori neresnico, neumnosti oziroma zavaja javnost. Mlade, s tem ko predstavimo nasprotne argumente, spodbujamo h kritičnemu mišljenju. Med drugim smo jih podelili bivšemu predsedniku vlade, različnim politikom, delodajalcem in raznim organizacijam.
  • Ustvarjamo podcast Nehvaležni skleptiki, svojo internetno pogovorno radijsko oddajo, v kateri je govora o najrazličnejših aktualnih temah, povezanih z delavskim bojem, sindikalizmom, trgom dela, mladimi, prekariatom, zaposlovanjem in podobno.
  • Organiziramo različne informativne, izobraževalne, družabne in provokativne dogodke: delavnice, izobraževanja, predavanja, sindikalne kvize, občasne filmske večere na različne sindikalne in delavske teme.
  • Izvajamo projekt o vajeništvu in pripravništvu v Sloveniji, v okviru katerega se z dijaki in študenti posvetujemo o tem, kako so zadovoljni s tem področjem in kakšne predloge za izboljšave imajo
  • V dneh okoli 1. in 2. maja, praznika dela, že več let zapored organiziramo Festival dostojnega dela, v okviru katerega potekajo različne aktivnosti, od foto natečaja do pohoda na ljubljanski Rožnik.

Te zanima karkoli od naštetega ali pa imaš kopico lastnih idej, kako mladim približati teme, povezne z delom, zaposlovanjem, sindikalizmom? In kako lahko skupaj ustvarimo boljšo prihodnost za mlade?

Vabimo te, da se pridružiš ekipi motiviranih in radovednih mladih – sobork in soborcev, aktivistk in aktivistov –,  ki jim niso tuje vrednote sindikalizma in delavskega organiziranja ter jih zanima boj za izboljšanje položaja mladih, predvsem na področju izobraževanja in delavskih ter socialnih pravic. 

Delo poteka na aktivistični bazi, a aktivistke in aktiviste za delo prejmejo tudi honorarno plačilo.

Si zraven? Piši nam na info@mladiplus.si ali prek Facebook zasebnega sporočila, da se lahko v živo srečamo in spoznamo.