ETUC Odbor za mlade sporoča: ČAS JE ZA!

Odbor za mlade Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) je sprejel deklaracijo s katero sporoča, da je čas ZA!

Stališče ETUC je, da so LGBTQ pravice tudi človekove pravice in te so osrednjega pomena za sindikalne dejavnosti. Ne glede na raso, spol, starost, vero, prepričanja, hendikepiranost, spolno identiteto ali spolno usmerjenosto, vsakdo bi moral imeti pravico do dostojanstva in enakega obravnavanja brez diskriminacije v sindikatih, v družbi kot celoti, zagotovo pa na delovnem mestu.

ETUC Odbor za mlade je zato sprejel deklaracijo s katero poziva vse slovenske delavce, da se udeležijo referenduma o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) in glasujejo ZA! Čas je ZA!

Celotno deklaracijo si lahko preberete tukaj:20151214_lgtb_equal_rights12240223_959678234093198_2377373103876584837_ocb