Navodila za oddajanje vloge za pridobitev deficitarne štipendije – ali – POZOR! Prvi pride, prvi melje!

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ponovno objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2015/2016.

Prijava na razpis bo mogoča od petka 11. 9. 2015 od 9. ure.

Prvi razpis je bil razveljavljen zaradi neprimernega sistema za oddajanje vlog; Vloge so se namreč oddajale po principu ‘prvi pride, prvi melje’, kar je povsem nesprejemljivo. Žal – sistem pri drugem razpisu ostaja isti. Potrebno bo torej pohiteti.
Kot pojasnjujejo v razpisu, je poleg pravilne izpolnitve vloge najpomembnejši tudi čas oddane vloge: »Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.«

Za pomoč pri prijavi, smo za vas zbrali nekaj komentarjev in nasvetov:

Rok za vložitev vlog je določen kot odprti rok. Začetek roka za oddajo vlog prične teči z 11. 9. 2015 ob 9:00 zjutraj ter traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 21. 9. 2015. POZOR: Vloga, vložena po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, se zavrne. Vloga, vložena pred začetkom odprtega roka ali po poteku odprtega roka, se zavrne. Skratka – ne oddajajte pred deveto in oddajte takoj po deveti!
Možnosti za oddajo vloge je več:

POŠTA SLOVENIJE
– Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko sklad prejme vlogo, štejeta dan in ura oddaje na pošto, torej – dan in ura, zabeležena na kuverti.
– Če se vloga pošlje z navadno pošto, se upošteva datum in uro, ko je sklad vlogo prejel. Kar je lahko torej najprej šele naslednji dan, ali celo kasneje, zato sklepamo, da bodo te prijavitelji imeli manj možnosti, da bodo izbrani. Ta način oddaje vam torej ODSVETUJEMO!

Sezname pošt lahko najdete na spodnjem naslovu: http://www.posta.si/poslovalnice/491/Poiscite-najblizjo-poslovalnico-za-storitev-ki-jo-potrebujete?city=0&settlement&address&zip=0&service=-1&x=175&y=18

PETROL
Če se vloga odda priporočeno na Petrolovem bencinskem servisu, mora vlagatelj ob oddaji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot datum in čas oddaje bo v tem primeru štel datum in čas izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če vlagatelj ne predloži zahtevanega dokazila o oddaji, bo štelo, da je bila vloga oddana na dan oddaje ob 23:59.

Bencinskih servisov Petrola, kjer lahko oddate pošto, je v Sloveniji 114, njihove lokacije pa so dostopne na spodnji povezavi: http://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/attachment/seznam_bencinskih_servisov.pdf

ODDAJA OSEBNO, NA JAVNEM SKLADU;
Če se vloga vloži osebno pri skladu, se upošteva datum in uro, ko je sklad vlogo prejel. Naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Najboljši nasvet, ki vam ga lahko damo: najdite si najbolj osamljeno izpostavo Pošte Slovenije ali Petrola, kjer ne gre pričakovati prevelike gneče in si tako zagotovite možnost, da vlogo oddate takoj po deveti uri. Če želite oddati vlogo na Javnem skladu RS za štipendije – bodite tam prvi!

Celotni razpis je dostopen tu in priporočamo, da si ga podrobno preberete in se primerno pripravite: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/198-javni_razpis/198JR_razpis_SDP_15-16.pdf

Naše mnenje o ponovljenem razpisu oz. »Dobrodošli v Butale« pa najdete na naši spletni strani: https://mladiplus.si/component/content/article/391-razpis-za-deficitarne-stipendije-drugic-ali-dobrodosli-v-butale