Razpis za deficitarne štipendije – drugič – ali – dobrodošli v Butale!

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes ponovno – več kot leto dni prepozno – izdal razpis za deficitarne štipendije. Te so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, ki so bili opredeljeni kot deficitarni, torej za njih obstaja pomanjkanje izobraženega kadra glede na povpraševanje.

Javni sklad je razpis v skoraj identični obliki objavil že 22. 7. 2015, a se je zaradi velikega navala prijav sesula spletna stran, razpis je bil prekinjen in danes – ponovljen. Ob tej priložnosti želimo na Sindikatu Mladi plus opozoriti, da je tudi danes objavljen razpis – neprimeren in za mlade žaljiv!

Iz prejšnjega (neuspešnega) poskusa razpisa se očitno nihče ni ničesar naučil! Osnovni problem prejšnjega razpisa je bilo načelo “Kdor prej pride, prej melje”, torej podeljevanje štipendij glede na to, komu je prej uspelo na spletni strani/osebno/po pošti oddati prijavo. Kljub tej izkušnji je osnovni kriterij pri današnjem razpisu enak; “Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne vloge, do porabe sredstev”. Samo za primer, če bo na sklad prispelo več vlog istočasno, torej z enako uro in minuto oddaje, so določeni nadaljnji kriteriji izbire.

Strokovni kriteriji (kolikor o njih sploh lahko govorimo) so med prioritetami šele na drugem mestu, kar postavlja pod vprašaj resnost akterjev, ki so razpisali štipendije. Namesto, da bi se odločali na podlagi zavzetosti, uspeha ali kateregakoli drugega vsebinskega kriterija, so se očitno odločili nagraditi tiste, ki bodo 11. 9. 2015 preprosto – najhitrejši.

Pomankljivosti izbirnega procesa, očitna nepripravljenost na sam postopek in druge težave, povezane s tokratnim razpisom za deficitarne štipendije, so popolnoma nesprejemljive glede na dejstvo, da razpis že tako ali tako zamuja. Obljavljen bi moral biti že lani in izbrani dijaki bi morali te štipendije prejemati že celotno prejšnje leto. Prav zato na Sindikatu Mladi Plus nikakor ne pristajamo na pričakovane izgovore Ministrstva in Javnega sklada, da za resne spremembe ni bilo dovolj časa.

Več kot enoletna zamuda, dijaki, ki so bili leto dni brez deficitarnih štipendij, in sedaj ponovljeni razpis, ki štipendije (ponovno) deli po principu ‘prvi pride, prvi melje’, predstavljajo višek arogance in cinizma s strani državnih inštitucij.

Zato si dovoljujemo, da tudi sami cinično pristopimo k nastali situaciji.

Ker v prvi vrsti želimo pomagati predvsem dijakom in ker nam je bilo večkrat jasno povedano, da razpisa ni moč ponoviti, iščemo prostovoljce, ki bodo dijakom pomagali pri oddaji vlog!

Posebej zaželjeni so;

strokovnjaki za slepo tipkanje, ki bodo pomagali s hitrim izpolnjevanjem prijav,
IT strokovnjaki, ki bodo skrbeli za najhitrejšo oddajo vlog,
poštne delavke in delavci, ki so pripravljeni spremeniti kakšno minuto na poslanih pošiljkah,
šprinterji, ki bodo izpolnjene prijavnice kar najhitreje odnesli na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,
komolčarji, ki se bodo v vrsti na Javnem skladu prerivali v ospredje in pomagali oddati prijavnice pred drugimi čakajočimi,
vsi, ki imajo doma odejo, spalno vrečo ali šotor, ki jih lahko posodijo dijakom, ki bodo v noči pred 11. 9. 2015 taborili pred Javnim skladom.
Se razumemo?

Način dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javnega sklada RS za štipendije je v primeru razpisa za deficitarne štipednjie – za dijake, njihove družine in vse nas, ki nam ni vseeno – nesprejemljiv. Butale pač. Kjer je vsega nepotrebnega na pretek, le pameti manjka.

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/novica/n/razveljavljen-razpis-za-deficitarne-stipendije/