Priročnik za mlade na začetku karierne poti

V mesecu decembru 2014 je Sindikat Mladi plus zaključil s projektom Mladi – z nami do dela. V okviru projekta smo izdali tudi publikacijo Priročnik za mlade na začetku karierne poti. Do publikacije lahko dostopaš tukaj.

Projekt Mladi – z nami do dela je bil namenjen mladim med 15 in 29 letom (dijakom, študentom in mladim brezposelnim). Želeli smo jim olajšati prehod iz šolanja na trg delovne sile. Projekt je združeval izvedbo šestih delavnic, preko katerih smo skušali mladim podati informacije, ki jim bodo koristile ob prehodu na trg dela; ter izvedbo 100 individualnih kariernih svetovanj.
Zaključna publikacija Priročnik za mlade na začetku karierne poti združuje povzetke vsebin izvedenih delavnic, v obliki navodil mladim ob prehodu na trg dela. Poleg člankov, katerih avtorji so vodje delavnic, smo vsebino dopolnili tudi z dodatnima prispevkoma, ki smo ju prepoznali kot relevantna na podlagi izvedenih kariernih svetovanj. Namen publikacije je razširiti informacije, ki so bile udeležencem podane na delavnicah, med čim več mladih. Gre za osnovne (vsekakor pa ne vse) informacije, ki lahko pomagajo mladim ob vstopu na trg dela, v primeru dodatnih vprašanj se lahko vedno obrneš na Sindikat Mladi plus.

Projekt je podpirala Mestna občina Ljubljana.