Sestanek o Jamstvu za mlade na Ministrstvu za delo

Na povabilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, invalide in enake možnosti (MDDSZEM) smo 10. septembra 2013 srečali z namenom oblikovanja ukrepov znotraj programa Jamstvo za mlade 2014-2020. Vabilu ministrstva so se poleg Sindikata Mladi plus odzvali tudi predstavniki Študentske organizacije Slovenije, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Mladinskega sveta Slovenije, ter Zavoda Ypsilon.

Program Jamstvo za mlade 2014-2020, ki so nam ga predstavniki ministrstva, bo vseboval ukrepe namenjene mladim, starim do 30 let. Vseboval pa bo tudi ukrep, ki se bo financiral posebej iz evropskih sredstev, namenjenih financiranju zgolj mehanizma Jamstvo za mlade, kot ga je potrdil Svet na seji 28. junija letos in je namenjen samo mladim do 24. leta starosti in v okviru katerega bo Slovenija lahko črpala 9 mio EUR sredstev namenjenih samo Vzhodni regiji.

Celoten program Jamstvo za mlade 2014-2020 v Sloveniji bo torej širše zastavljen, v njem pa bodo na enem mestu zbrani vsi ukrepi, ki naslavljajo mlade, stare do 30 let. Na sestanku je bilo izpostavljeno, da je čas v katerem oblikujemo program Jamstva za mlade 2014-2020 ključen, saj trenutno poteka oblikovanje operativnih programov prihodnje finančne perspektive 2014-2020 ter proračuna RS za leti 2014 in 2015.

Predlogi ukrepov za reševanje brezposelnosti mladih, ki jih je pripravilo MDDSZ, vsebujejo ukrepe vseh resorjev, ki vplivajo na zaposljivost mladih in vključevanje mladih na trgu dela. Vsi prisotni na sestanku smo so se strinjali, da je za uspeh nujno potrebno sodelovanje različnih sektorjev, tako ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ukrepi bodo zato morali biti tudi medresorsko usklajeni.

Predstavniki mladinskih organizacij ter organizacij za mlade bomo v skladu z dogovorom s sestanka posredovali naše pripombe na osnutek predstavljenega dokumenta v roku enega tedna.