Sporočilo za medije po novinarski konferenci: “Diskriminacija mladih žensk pri zaposlovanju”

Ob materinskem dnevu, 25. 3. 2013, smo na Sindikatu Mladi plus in v Info centru ŠKUC opozorili na diskriminacijo mladih žensk pri zaposlovanju. Da, tudi v 21. stoletju smo še vedno diskriminirane! Da bi ženske v EU lahko zaslužile enako kot moški, bi morale na leto delati 59 dni več. Celotno sporočilo za javnost lahko preberete tukaj…

Ljubljana, 25. marec 2013

SPOROČILO ZA MEDIJE PO NOVINARSKI KONFERENCI SINDIKATA MLADI PLUS IN INFO CENTRA ŠKUC
»DISKRIMINACIJA MLADIH ŽENSK PRI ZAPOSLOVANJU«.

Na današnji dan slovenske matere praznujejo materinski dan, ob njihovem prazniku pa želimo javnost opozoriti na situacijo zaposlenih mater in žensk nasploh. Glede na uradne podatke so ženske v 21. stoletju še vedno žrtve diskriminacije, poleg tega pa so slabo seznanjene s svojimi pravicami in veljavno zakonodajo na področju delovnih razmerij. Ženske so višje izobražene, v povprečju pa so plačane nižje in to glede na enako izobrazbo – nizko izobražene ženske prejemajo mesečno v povprečju za 13,5 % nižjo bruto plačo od enako izobraženih moških, srednješolsko izobražene za 10,6 %, terciarno izobražene ženske pa v povprečju za 18,4 % nižjo bruto plačo od enako izobraženih moških.
Dalia Cerovšek, sekretarka Sindikata Mladi plus je na današnji novinarski konferenci povedala: »Po podatkih, ki jih je objavila Evropska komisija ob Evropskem dnevu enakega plačila 28. februarja letos, obstaja 16, 2 % povprečna razlika med urnim zaslužkom žensk in moških v EU. Da bi ženske v EU lahko zaslužile enako kot moški, bi morale na leto delati 59 dni več.«

Dalia Cerovšek je še posebej poudarila težave mladih žensk pri zaposlovanju: »Mlajše ženske so pri zaposlovanju velikokrat diskriminirane – delodajalec namreč raje zaposli mlajšega moškega, kakor mlajšo žensko, razlog pa tiči v morebitni zanositvi, materinstvu in kasnejši odsotnosti zaradi porodniškega dopusta oziroma varstva in nege otrok. Zaradi omenjenih dejstev so ženske bolj obremenjene pri vstopu na trg dela in se za osnovanje družine odločajo vse kasneje – v Sloveniji se namreč povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka od sedemdesetih let prejšnjega stoletja iz leta v leto viša. V sedemdesetih so bile ženske v Sloveniji, ki so prvič rodile, v povprečju stare manj kot 23 let, danes ženske v povprečju rojevajo pri 29 letih.«

Primeri iz prakse pa kažejo, da so mnoge mlade ženske kljub zakonskim določilom še vedno diskriminirane in na tem področju se pogosto krši delovno pravna zakonodaja. Kot je povedala Cerovškova: »V letu 2013 mlade ženske na razgovorih za službo še vedno sprašujejo po njihovem zakonskem stanu, številu otrok, načrtih za družino v prihodnosti, kar je sicer z zakonom prepovedano. Še vedno se ženskam v podpis ponujajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če ženska v času trajanja delovnega razmerja zanosi, del vsakdanjika pa so tudi situacije, ko se zaposlenim materam v času porodniškega dopusta izteče pogodba o zaposlitvi, po preteku dopusta, pa se jim pogodbe o zaposlitvi ne podaljša.«
Živa Jurančič, vodja centra Info ŠKUC je poudarila pravico do informiranosti: »V razmerah, ko se mlade ženske srečujejo z diskriminacijo oziroma ko se mladi na sploh srečujejo z ovirami in tveganji pri zaposlovanju, je poznavanje lastnih pravic, zakonodaje, ki te pravice zagotavlja in akterjev, ki mladim lahko nudijo podporo in svetovanje, ključnega pomena.«

Jurančičeva je izpostavila, da je še posebej pomembno, da mladi znajo dostopati do pravilnih informacij: »Kot je pokazala raziskava Mladina 2010 splet (skoraj) vsak dan uporablja kar 82 odstotkov mladih, kar je celo nadpovprečjem držav Evropske unije. Vendar pa mladi splet najpogosteje uporabljajo za komuniciranje in zabavo ter v manjši meri za informiranje o družbi. Posledično pa so slabše seznanjeni z aktualno delovno zakonodajo, ukrepi in reformami. Pri tem jim podporo nudi dejavnost informiranja za mlade, ki sodi med pomembnejše dejavnosti mladinskega dela in ki ga izvaja kar nekaj mladinskih organizacij oziroma organizacij za mlade v Sloveniji, tudi Sindikat Mladi plus in Društvo ŠKUC oziroma Info ŠKUC.«

Na koncu je Živa Jurančič še pozvala na predavanje: »Na današnji materinski dan ob 18. uri se bo tako v Društvu ŠKUC odvilo predavanje na temo diskriminacije in pravice mladih žensk pri iskanju zaposlitve in podaljševanju pogodb, kjer se bomo pogovarjali o boju žensk za priznanje političnih, ekonomskih in socialnih pravic, o postopkih kadrovanja in zaposlovanja ter o ženskah v delovnih razmerjih nasploh (vabilo najdete tukaj) Čas pa bo tudi za čisto konkretna vprašanja in praktične nasvete. Predavanje bosta imeli Dalia Cerovšek, sekretarka Sindikata Mladi plus in univerzitetna diplomirana pravnica, ter Metka Roksandič, predsednica Ženskega lobija Slovenije.«
Zahvaljujemo se vam za objavo.

Kontakt:

Dalia Cerovšek
Sekretarka Sindikata Mladi plus
E: dalia.cerovsek@sindikat-zsss.si
M: +386 40 571 050

Živa Jurančič
Vodja centra Info Škuc
E: zivajurancic@lmit.org
M: +386 41 256 511

Vabilo na predavanje “Diskriminacija / pravice mladih žensk pri iskanju službe in podaljševanju pogodb”, ki bo potekalo 25. 3. 2013 ob 18h v Galeriji ŠKUC.