Odgovor URSM na vprašanje o Nacionalem programu za mladino

Urad RS za mladino je 12. 12. odgovoril na dopis, ki so ga organizacije združeno naslovile na Vlado RS konec novembra. Organizacije Mladinski svet Slovenije (MSS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Mreža MaMa in Sindikat Mladi plus so se povezale in zavzele za mlade. 30. 11. 2012 so skupno na vlado in vsa ministrstva naslovile dopis o sprejemu Nacionalnega programa za mladino 2012-2021. Odgovor vladne strani si lahko preberete v nadaljevanju…

Pozdravljeni,

na Kabinet predsednika Vlade RS (KPV) ter vsa ministrstva ste naslovili dopis v zvezi s sprejemanje Nacionalnega programa za mladino (NPM). Kot pristojni za pripravo NPM vam v nadaljevanju podajamo odgovor na vaša zastavljena vprašanja.

NPM je trenutno v začetku formalnega medresorskega usklajevanja. Glede na številna predhodna (neformalna) usklajevanje s pristojnimi ministrstvi na Uradu RS za mladino, ki je v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) nosilec priprave NPM, ne pričakujemo večjih odprtih vprašanj. Zato predvidevamo, da bi lahko Vlada RS ustrezno resolucijo sprejela že v začetku leta 2013 ter nato predlog resolucije posredovala v sprejem Državnemu zboru RS. Ob tem želimo opozoriti, da nastaja vzporedno z oblikovanjem predloga NPM tudi izvedbeni načrt.

Vsebina NPM je v veliki meri zajela tudi v predlogu Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020, pri oblikovanju katere ste nekatere organizacije tudi aktivno sodelovale. Kot veste, so izhodišča trenutno v fazi medresorskega usklajevanja, že v tem trenutku pa lahko podamo oceno, da so vprašanja, ki se tičejo mladih, izjemno močno vpeta v sam dokument. To je dober obet za oblikovanje ustreznih rešitev v okviru razvojnih sredstev, ki jih bo Slovenija črpala v naslednjem finančnem okvirju EU. Znotraj Vlade RS poteka intenzivno usklajevanje prioritet za naslednjo evropsko proračunsko obdobje in z dosedanjim umeščanjem potrebnih prioritet, vezanih na mlade, smo lahko zadovoljni.

Dodatno želimo pojasniti, da je do zamude pri sprejemu NPM prišlo iz več razlogov, čeprav priprava NPM ves čas intenzivno poteka. Iz današnje perspektive ocenjujemo, da je bilo usklajevanje zaradi svoje izrazite horizontalne narave in dejstva, da gre za prvi tovrstni dokument, izjemno zahtevno. K zamudnosti pa je dodatno vplivala politična in finančna negotovost nosilcev posameznih politik.

Zahvaljujemo se vam, da ste se s predlogi, pripombami in komentarji aktivno vključili v proces priprave NPM. Sporočam vam, da bomo na Uradu za mladino storili vse, da bo NPM v najkrajšem možnem času tudi uveljavljen.

S spoštovanjem,

mag. Peter Debeljak

DIREKTOR