Odprti poziv Sindikata Mladi plus Vladi RS

Sindikat Mladi plus je 6. 12. 2012 poslal Vladi RS odprti poziv. Medtem ko Evropska komisija poziva države članice k vzpostavitvi tako imenovanih shem jamstev za mlade ter konkretno promocijo dostojnih pripravništev, se je Vlada v Sloveniji z zadnjimi ukrepi odločila, da bo šla po poti rušenja družbe znanja, socialne države in same prihodnosti mladih. Zato so včerajšnji in današnji protesti univerzitetne skupnosti zaposlenih in študentov še kako upravičeni. Še več. So nujnost v boju za dostojno prihodnost mladih. So torej boj za dostojno prihodnost vseh nas. Katerega absolutno podpira tudi Sindikat Mladi plus.
www.mladiplus.si
info@mladiplus.si

Ljubljana, 6. 12. 2012

TUKAJ SMO!
Odprti poziv Sindikata Mladi plus Vladi RS

Medtem ko Evropska komisija poziva države članice k vzpostavitvi tako imenovanih shem jamstev za mlade ter konkretno promocijo dostojnih pripravništev, se je Vlada v Sloveniji z zadnjimi ukrepi odločila, da bo šla po poti rušenja družbe znanja, socialne države in same prihodnosti mladih. Zato so včerajšnji in današnji protesti univerzitetne skupnosti zaposlenih in študentov še kako upravičeni. Še več. So nujnost v boju za dostojno prihodnost mladih. So torej boj za dostojno prihodnost vseh nas. Katerega absolutno podpira tudi Sindikat Mladi plus.
V petek, 23 11. 2012 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavilo javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2013. Poleg 45 pripravniških mest s sklenjenim delovnim razmerjem pa je ministrstvo razpisalo tudi 200 volonterskih pripravniških mest, na podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. 200 pripravnikov bo torej deset mesecev zastonj delalo. Kdo jim bo plačeval življenjske stroške?

V soboto, 1. 12. 2012 je Odbor DZ za finance in monetarno politiko obravnaval dopolnjen predlog državnih proračunov za leti 2013 in 2014. Kakor bomo videli v nadaljevanju, se je pri glasovanju ob predlogih amandmajev na ta dokument ponovno pokazalo, da ima koalicijska disciplina veliko prednost pred socialno državo in družbo znanja, o kateri je sicer veliko govora v političnih krogih.

Za polno razumevanje sobotnega dogajanja je potrebno začeti z naslednjim podatkom, ki je bil izpostavljen že ob začetku razprave: sanacija bank bo povečala javni dolg Slovenije za 11 odstotnih točk BDP. Če teh 11 odstotkov vržemo v BDP za leto 2011, pridemo do skoraj 400 milijonov EUR.

V nadaljevanju razprave pa so bili med drugim vloženi spodnji amandmaji. Poleg opisa amandmajev je tudi rezultat glasovanja.

– Predlagal se je sprejem amandmaja, ki bi povečal sredstva za podprogram »Mladi raziskovalci, mobilnosti in spodbude najboljšim raziskovalcem« v višini 26 milijonov EUR. Predlagatelj amandmaja je v njegov zagovor povedal, da je bilo že v sami razpravi večkrat poudarjeno, da mladi izobraženi ljudje emigrirajo v tujino, saj namreč tukaj v Sloveniji ne zaznavajo zadostne podpore in spodbud pri raziskavah in delu.

Za sprejem amandmaja je bilo 7 članov odbora. 10 jih je bilo proti.

– Predlagal se je sprejem amandmaja, ki bi zagotovil dodatna sredstva za šolsko prehrano v višini 25,3 milijona EUR. Predlagatelj amandmaja je v njegov zagovor povedal, da je 25.326.898 EUR zelo majhna cena tega, da kot družba ne bomo v zadregi zaradi stisk, s katerimi so soočeni naši otroci in da gre za korak osnovne humanost zato, da otroci v slovenskih šolah, zaradi tega ker starši niso zmožni participirati pri plačilu šolske malice, ne bodo več lačni.

Za sprejem amandmaja je bilo 7 članov odbora. 8 jih je bilo proti.

– Predlagal se je sprejem amandmaja, ki bi zagotovil 20 milijonov EUR za zapolnitev najnujnejših potreb visokega šolstva javnih univerz. Predlagatelj amandmaja je v njegov zagovor navedel pismo Rektorske konference, ki ostro nasprotuje znižanju visokošolskih sredstev za 20,7 milijona EUR glede na rebalans proračuna 2012 in opozarja, da slovenske univerze dodatnega zniževanja sredstva ne bodo več prenesle in bo to pomenilo nazadovanje kakovosti visokega šolstva in znanosti v slovenskem prostoru, ki ga ne bo mogoče ne kmalu, ne zlahka nadoknaditi. Obenem se opozarja, da bi z dodatnim zniževanjem sredstev slovenske univerze doživele finančni zlom, česar si nobena država, ki ceni svoje znanje in ji je mar za svojo prihodnost, ne bi smela privoščiti.

Za sprejem amandmaja je bilo 7 članov odbora. 10 jih je bilo proti.
Vladna koalicija je torej zavrnila vsa opozicijska dopolnila k proračunu, katera bi vsaj omilila agonijo otrok, ki si preprosto ne zmorejo privoščiti organizirane prehrane v šoli, agonijo javnega visokošolskega prostora, ki se mu zaradi varčevalnih ukrepov obeta finančni zlom ter vsaj za nekaj časa zajezila beg možganov iz Slovenije. Skupna cena teh amandmajev je bila 71,3 milijona EUR. Kar je dobrih 15 milijonov EUR manj od zneska, ki bo po vladnih izračunih letošnja posledica njenih lastnih predlogov za znižanje davka od dohodkov pravnih oseb in spremenjenih davčnih olajšav.

Včeraj, to je 5. 12. 2012 pa je Evropska komisija objavila sveženj predlogov za pomoč državam članicam, da bodo s ponudbo zaposlitev, izobraževanja in usposabljanja odpravile nesprejemljivo visoke stopnje brezposelnosti in socialne izključenosti mladih. Priporočila vsebujejo poziv k vzpostavitvi tako imenovanih shem jamstev za mlade ter konkretno promocijo dostojnih pripravništev.

Medtem ko torej Evropska komisija poziva države k povečanemu vlaganju v mlade, pa oblast v Sloveniji kapitalu znižuje davek na dobiček ter sanira banke z več sto milijoni EUR davkoplačevalskega denarja. Na drugi strani pa z varčevalnimi ukrepi mladim reže ne samo prihodnost, temveč osnovno dostojanstvo.

Zato se vlada RS nima pravice čuditi in malomarno zanemarjati včerajšnjih in današnjih protestov univerzitetne skupnosti, ki opozarja na vse te probleme.
Zato vladi skupaj z današnjimi protestniki sporočamo:
Mladi smo tukaj! Varčevalni ukrepi ne smejo kar tako poteptati potreb, pravic in dostojanstva mladih!

Zato vas v imenu osnovnih človekovih pravic pozivamo, da takoj umaknete načrtovani predlog proračuna 2013 in 2014 in zagotovite nujna sredstva za
a) zagon nacionalne sheme dostojno plačanega pripravništva
b) subvencije za šolsko prehrano,
c) javno visoko šolstvo in
d) programe za mlade raziskovalce!

Naj se vidi in sliši glas mladih!

Sindikat Mladi plus

Kontaktna oseba:
Goran Lukič
ZSSS
M: 031 517 201

Spletna stran, Facebook, Twitter