Sporočilo za medije iz novinarske konference ZSSS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je imela v torek, 4. septembra 2012 ob 12.00. uri, v Domu sindikatov v Ljubljani novinarsko konferenco o vladnih reformah. Na novinarski konferenci je spregovorila tudi sekretarka Sindikata Mladi plus, Dalia Cerovšek.

Sporočilo za medije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je dostopno spodaj ter tudi na njihovi spletni strani. Fotografije pa so dostopne v galeriji na naši Facebook strani Sindikata Mladi plus.

Malo delo ubija pogodbe o zaposlitvi

Torek, 04 September 2012 12:28

V torek, 4. 9. 2012, so predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na novinarski konferenci predstavili razloge proti morebitnim vnovičnim poskusom uvedbe malega dela za brezposelne v Sloveniji.

Predsednik ZSSS Dušan Semolič, izvršni sekretar ZSSS za pravno področje in področje delovnih razmerij Andrej Zorko in sekretarka Sindikata mladi Plus Dalia Cerovšek so opozorili, da razlogi nasprotovanja uvedbi malemu delu, kakršne je ZSSS navajala v preteklih letih, držijo tudi letos.

Predlog uvedbe malega dela izhaja iz izhodišč za reformo trga dela, ki jih je vlada predstavila junija, ne glede na njegovo sedanje poimenovanje in kategorije ljudi, na katere se bo nanašal, pa bo malo delo onemogočalo zaposlovanje za (ne)določen čas, slabšalo položaj delavk in delavcev in zmanjševalo pravice brezposelnim. Če bo Slovenija nadaljevala po tej poti, bomo v kratkem imeli le še male delavce in samozaposlene, malo dela pa pomeni pogreb za delo po pogodbah o rednih zaposlitvah, so opozorili. Ponoven poskus uvedbe malega dela bo tudi negativno vplival na gibanje bruto domačega proizvoda, saj ljudje v vse bolj negotovih razmerah in vse globlji krizi ne bodo proizvajali in/ali trošili več. Prav tako so opozorili, da je glavna koalicijska stranka (SDS) še lani nasprotovala uvedbi malega iz podobnih razlogov, kakršne smo navajali v ZSSS (glej npr. video posnetek poslanca SDS Marijana Pojbiča o razlogih za nasprotovanje zakonu o malem delu).

Poudarili so, da ZSSS načeloma ne nasprotuje uvedbi malega dela za upokojence, pri čemer pa so tudi pri tem še nejasnosti, na katere bo treba odgovoriti. Izkušnje z malim delom iz tujine kažejo, da malo delo ne izboljšuje razmer na trgu dela, prav tako ne omogoča bistvenega prehoda ljudi, ki opravljajo malo delo, v bolj dostojne in kakovostne oblike zaposlitev, so opozorili.

Pred poletjem je bilo v državnem zboru in tudi v ekonomsko-socialnem svetu dogovorjeno, da bo vlada v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravila strategijo zaposlovanja mladih, a o tem za reševanje socialno-ekonomskega položaja mladih temeljnem dokumentu ni ne duha ne sluha, mladi pa imajo vse manj možnosti, da se osamosvojijo in kakovostno zaživijo. Pozvali so pristojne, naj zagotovi vsebinsko sodelovanje mladih in socialnih partnerjev pri pripravi tega dokumenta.

Oglejte si tudi posnetek novinarske konference ZSSS, 4. 9. 2012, o razlogih proti morebitni uvedbi malega dela za brezposelne.

Vir: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS