Izjava ob vzpostavitvi Sindikata dostavljavcev – Sindikat Mladi plus

Na današnji novinarski konferenci smo javnosti predstavili na novo vzpostavljeni Sindikat dostavljavcev, ki deluje pod okriljem Sindikata Mladi plus. Celotno izjavo za javnost lahko preberete tukaj:

 

“Vzpostavili smo sindikat dostavljavcev” (Mojca Žerak, predstavnica Sindikata Mladi plus)

 

V okviru Sindikata Mladi plus smo začeli organizirati in združevati dostavljavke in dostavljavce hrane, ki delajo prek platformnih podjetij Wolt in Glovo. Danes torej javnost obveščamo in predstavljamo novo vzpostavljen Sindikat dostavljavcev, ki deluje kot posebna sekcija znotraj Sindikata Mladi plus, sindikata dijakov, študentov, mladih brezposelnih in prekarnih delavcev. O tem smo danes zjutraj že obvestili podjetji Wolt in Glovo v Sloveniji.

Trenutno je včlanjenii že več kot 100 dostavljavcev oz. kurirjev, ki delo opravljajo za platformi Wolt in Glovo, število pridruženih pa se vsakodnevno še povečuje, kar kaže na to, da obstaja velika potreba po sindikalnem organiziranju dostavljavcev in dostavljavk, ki do zdaj niso imeli svoje organizacije, ki bi zastopala njihove skupne interese. 

Na slabe razmere dostavljavk in dostavljavcev smo že večkrat opozarjali, glavni povod za sindikalno organiziranje pa je bil tokrat še poslabšanje njihovega položaja in istočasno popolno neupoštevanje dostavljavcev s strani vodstev. Zaradi teh slabih pogojev dela in vedno nižjega plačila za opravljanje dela, so se povezali in se odločili organizirati v sindikat, s katerim se bodo skupaj borili za izboljšanje pogojev svojega dela. 

Sindikat je najbolj legitimna oblika združevanja delavcev in delavk, v Sloveniji tudi ustavno zavarovana pravica. Na današnji novinarski konferenci zahtevamo, da vodstvi platform Wolt in Glovo Sindikat dostavljavcev prepoznata kot edinega legitimnega in relevantnega deležnika v pogovorih glede zadev, ki vplivajo na delo dostavljavcev. 

Wolt in Glovo pozivamo, da nemudoma pristopijo h kolektivnim pogajanjem o izboljšanju delovnih pogojev dostavljak in dostavljavcev. Vzpostaviti želimo socialni dialog ter sprejeti kolektivno pogodbo, ki bo urejala položaj dostavljavcev in izboljšala njihove razmere.

 

 

“Položaj dostavljavk in dostavljavcev se je v zadnjem času poslabšal” (Janez, dostavljavec hrane za Wolt in Glovo)

 

Razlogov, zakaj smo se organizirali v sindikat je veliko. Delo, ki ga opravljamo, je izjemno nevarno in naporno. Delamo na prostem ob vseh vremenskih razmerah: v dežju, snegu, temperaturah pod ničlo, poleti na žgočem soncu in temperaturah, ki presegajo 35 stopinj, pa tudi na močnem vetru. Delamo ob vikendih in praznikih, od jutra do poznega večera. Da lahko dostojno zaslužimo, moramo navadno delati več kot redno zaposleni, mnogi med nami tako delajo tudi 10, 11, 12 ur na dan ali celo več in pa tudi po 6 ali celo 7 dni na teden. Pri svojem delu smo udeleženci v prometu, večina nas dela na kolesih ali motorjih in smo tako še posebej ogroženi. Prometnih nesreč in poškodb med dostavljavci je zelo veliko. 

Zadnja kaplja čez rob pa je bila popolnoma enostranska sprememba plačilnega sistema, tako pri Woltu kot pri Glovu. Večkrat smo vodstvo Glova in Wolta opozorili, da nam je ta spremembe zmanjšala zaslužek in se z vodstvi tudi večkrat dobili, ampak pogovori, tako kot običajno, niso prinesli nobenih rezultatov. Naše potrebe vodstvo ignorira, nas ne sliši in ne upošteva. 

Zaradi spremembe plačilnega sistema, smo utrpeli v povprečju 20 % izpad dohodka, nekateri med nami pa celo do 30 % izpada dohodka ob isti količini opravljenega dela kot pred to spremembo. V luči inflacije, ki je bila za Slovenijo za lansko leto ocenjena na 10,3 %, je takšna sprememba plačilnega sistema še posebej nesprejemljiva. 

Če konkretno ponazorimo: v povprečju zaslužimo 11 EUR na uro, bruto. Če preračunamo to na polni delavnik, ki znaša 176 ur na mesec, to pomeni, da zaslužimo na mesec 1.936 EUR bruto. Ker nas večina dela kot s.p.-jevci, pomeni, da sami plačujemo svoje prispevke. Poleg tega sami krijemo stroške vozil in amortizacije ter bencina, če vozimo z motorjem ali avtom. Preračunali smo, koliko imamo torej stroškov z vsem tem in ugotovili, da to predstavlja 47 % našega celotnega prihodka, torej nam kot ‘neto’ plača ostane 1.026 EUR. Naj poudarimo, da nam ne pripada plačana malica, stroški prevoza na delo, regres, plačana bolniška in plačan dopust. Če odštejemo še to, delamo za manj kot minimalno plačo. 

Kar je še dodatno nesprejemljivo je to, da je do te spremembe prišlo popolnoma enostransko s strani vodstev, brez pojasnil, brez predhodnih pogovorov z nami in brez upoštevanja naših pritožb. Wolt in Glovo, ki tako rada poudarjata, da smo njihovi ‘partnerji’, sta s tem jasno pokazala, da partnerstva očitno ne razumeta kot enakovredni odnos med obema strankama, ampak na način hierarhije, kjer smo dostavljavci na dnu piramide, oni pa na vrhu enostransko sprejemajo odločitve, ki radikalno posegajo v naše delo in posledično v naša življenja. 

Vse kar si želimo je, da smo slišani in upoštevani. Da smo kot delavke in delavci prepoznani kot partnerji v tem procesu. Da se z nami pogajajo. In da skupaj izboljšamo delovne pogoje, ki nam bodo omogočili tako dostojno plačilo, kot varstvo in zdravje pri delu in normalne delovne pogoje. Zato pozivamo Wolt in Glovo, da začnemo kolektivna pogajanja. 

 

 

“Svoje zahteve in poziv za prostop h kolektivnim pogajanjem bomo 25. 4. predali vodstvu Wolt in Glovo” (Kristjan, dostavljavec hrane za Wolt) 

 

Zaradi vsega naštetega smo se povezali in organizirali v Sindikat dostavljavcev, s katerim se bomo skupaj borili za izboljšanje pogojev našega dela. 

Danes vabimo vse dostavljavke in dostavljavce, da se nam pridružite. Več nas bo, bolj bomo uspešni. Kot delavke in delavci imamo pravico, da se organiziramo in da svoje potrebe, predloge in tudi zahteve predstavimo vodstvu Wolta in Glova. 

Naslednji teden bomo že stopili v stik z njimi in jim 25. aprila odnesli naše zahteve. Zahteve bomo vodstvu predali člani in članice našega sindikata. Od njih pa pričakujemo, da bodo Sindikat dostavljavcev prepoznali in priznali kot edinega relevantnega deležnika in legitimnega zastopnika interesov dostavljavcev ter z nami odprli pogovore o časovnici in načinu implementacije naših zahtev. Če vodstvi ne bosta pripravljeni na pogovore s sindikatom, pa bomo primorani stopnjevati sindikalne aktivnosti. 

Dostavljavci in dostavljavke se organizirajo po celem svetu in tudi mi se pridružujemo temu gibanju. Vemo, da so platformna podjetja znana tudi po tem, da onemogočajo ali napadajo sindikalno organiziranje, velikokrat tudi sankcionirajo delavce, ki se izpostavijo in zato pozivamo Wolt in Glovo v Sloveniji, da se vzdržijo takšnega ravnanja ter pristopijo h kolektivnim pogajanjem. Sindikalno organiziranje je pravica vseh delavk in delavcev, zato naj Wolt in Glovo spoštujeta naše pravice in naj omogočita dialog. 

 

“Položaj dostavljavcev je potrebno urejati v okviru socialnega dialoga” (Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije čestita Sindikatu Mladi plus za novo vzpostavljeno strukturo Sindikata dostavljavcev, trdo delo na terenu in hkrati čestita vsem dostavljavkam in dostavljavcem, da so se združili, prepoznali pomen v kolektivnem delovanju in se sindikalno organizirali. Na ZSSS bomo sindikatu nudili vso podporo pri delovanju in zastopanju interesov dostavljavk in dostavljavcev. 

Razmere na trgu dela ter položaj delavk in delavcev se ne ureja enostransko, ampak se to ureja v okviru socialnega dialoga. Zato tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije poziva Wolt in Glovo, da pristopita k socialnemu dialogu in pričnemo s procesom kolektivnih pogajanj. 

 

Osebne zgodbe dostavljavcev 

Osebna zgodba:

»I am a migrant from South Asia, I live in Slovenia. I started working for Wolt in 2021. The costs of living have increased a lot from then, the rent, food, even my s.p. taxes have increased. But Wolt on the other hand has decreased our payment, we have to work more to earn the same amount we did back in 2021. Additionally, when comparing our earnings with Slovenian workers, we found out that we, as migrants, earn significantly less than them. I find this very unfair, I don’t understand why an algorithm works like that…
All the costs are increasing, and our payment is decreasing. It is not a normal employment relationship, we don’t get paid holidays, paid sick leave, regres, etc., so we always need some extra money on the side to cover this. I joined the trade union so our voice will be heard, especially the voice of migrant workers in Slovenia who are often overlooked. This is not just my story, this is the story of all migrant workers.«

Sem migrant iz Južne Azije, živim v Sloveniji. Za Wolt sem začel delati leta 2021. Življenjski stroški so se od takrat zelo povečali, najemnina, hrana, tudi prispevki za moj s.p. so se povečali. Ampak na drugi strani, pa nam je Wolt znižal plačilo. Zaradi tega moramo delati več, da lahko zaslužimo enako kot leta 2021. Pri primerjavi naših zaslužkov s slovenskimi delavci smo ugotovili, da migranti zaslužimo bistveno manj od njih. To se mi zdi zelo nepravično in ne razumem, zakaj algoritem tako deluje.
Vsi stroški se povečujejo, naše plačilo pa se zmanjšuje. To ni običajna pogodba o zaposlitvi, mi ne plačane dopusta, plačane bolniške, regresa, itd… zato vedno potrebujemo nekaj dodatnega denarja, da to pokrijemo. Včlanil sem se v sindikat, da se bo naš glas slišal, predvsem pa glas delavcev migrantov v Sloveniji, ki smo pogosto spregledani. To ni samo moja zgodba, to je zgodba vseh delavcev migrantov.«

Osebna zgodba:

»Jaz sem prišla iz Ukrajine. Prišla sem zaradi vojne. Mislila sem, da pridem samo za dva tedna, zdaj pa tukaj živim že eno leto. Od novembra lani delam za Glovo, delam pa zato, ker sem zdrava odrasla ženska in ne morem samo sedeti doma. Če lahko, bom delala. Sem sicer magistra dramske igre, ampak kot dostavljavka pri Glovu delam, ker je to ena od redkih služb, kjer ni pogoj znanje angleščine. Od začetka ni bilo tako slabo kot je sedaj. Imam pa veliko ur tečaja slovenščine in zato ne morem delati po 10 ur na dan in zato zaslužim manj. Moram plačati najemnino, davke, računovodstvo in na koncu meseca, če pogledamo realne številke, mi ostane približno 300 EUR. Imam tudi težave s podporno službo na Glovu, saj večino časa z nami govori robot, ker pa še ne znam tekoče slovensko, mi to predstavlja težave. Znajdeš se v začaranem krogu, želim se naučiti slovensko, ampak če se veliko učim, ne morem veliko delati in če ne delam veliko, nimam dovolj denarja in ne morem normalno preživeti … «

Osebna zgodba:

»Delam za Wolt. ­­­­Imel sem prometno nesrečo. Na sedež njihovega zavarovanja v Prago sem poslal izvide. Ugotovili so, da se mi je nesreča res zgodila na delovnem mestu, ampak po 14 dnevih sem dobil v angleščini odgovor, da moja poškodba ne ustreza temu, kar je določeno v zavarovanju. Na bolniški sem bil 1 mesec in pol. Od tega, da mi kao nudijo zavarovanje torej nimam nič in nisem dobil nič. Cel mesec in pol nisem mogel delati in s tem seveda utrpel izgubo dohodka. Poškodba se mi še vedno pozna, ramo še vedno težko dvignem.«

Osebna zgodba:

» Delamo po 10, 11, 12 ur na dan. Oni govorijo, da je to občasno, da si svoboden in malo prideš, delaš kadar hočeš. Ampak njihov sistem v bistvu stoji na teh, ki delamo po 10 ur. Če ne delaš toliko, se ti v bistvu niti ne splača delat. Ker ne zaslužiš dovolj, da bi plačal vse stroške za prispevke, opremo, da bi lahko preživel.«