Podpora opozorilni stavki zaposlenih v Savi Turizem

V Sindikatu Mladi plus izražamo polno podporo članicam in članom SGIT, zaposlenim v podjetju Sava Turizem d.d., pri napovedani opozorilni stavki, ki bo potekala dne 28. 2. 2023 od 10.00 do 14.00 ure v prostorih delodajalca na destinaciji Hotelov Bernardin.

Sprememba organiziranosti podjetja oziroma prenos podjetja ali dela podjetja od enega pravnega subjekta na drugega pomembno vpliva na pravice delavk in delavcev, ki nadaljujejo delo pri novem delodajalcu. Odločno nasprotujemo zlorabi instituta spremembe delodajalca zgolj zaradi nižanja stroškov dela! Še posebej nas motijo vse izločitve delavk in delavcev, ki pri novem delodajalcu (prevzemniku) opravljajo enaka dela, saj matično podjetje (naročnik storitev oziroma prenosnik) brez teh storitev, ki jih potrebuje trajno, sploh ne more delovati.

Ne dvigujemo glasu zgolj za izločene sobarice iz Hotelov Bernardin, glasni smo za vse do sedaj izločene sobarice iz delniške družbe Sava Hoteli in za vse druge delavke in delavce, ki so prešli k novemu delodajalcu zgolj zaradi stroškov dela. Vsi izločeni delavci, ne zgolj v hotelirstvu, temveč tudi v drugih, praviloma storitvenih dejavnostih, so prezrti in izrinjeni na rob preživetja.

Socialni dialog in kolektivna pogajanja v družbi Sava Turizem že dalj časa šepajo. Že več let se zaposleni v Sava Turizmu soočajo s problemom plačnih nesorazmerij, a se uprava družbe s sindikatom že dve leti ni želela pogajati o plačah. O dvigu plač odloča uprava sama. Zato sindikat že več mesecev vztraja pri sklenitvi aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi, pri odpravi plačnih nesorazmerij, pri dvigu plač in kilometrine na 0,21 evra na kilometer!

Na vodstvo uprave Save Turizem zato apeliramo, da odgovorno pristopi k vzpostavitvi socialnega dialoga s sindikatom v družbi in k izpolnitvi podanih stavkovnih zahtev:

1. ODPRAVA ‘OUTSOURCINGA’ 
2. ODPRAVA PLAČNIH NESORAZMERIJ!
3. TAKOJŠNJA USKLADITEV VSEH OSNOVNIH PLAČ Z VIŠINO INFLACIJE IZ LETA 2022 V VIŠINI 10,3 odstotka.
4. SKLENITEV ANEKSA K PODJETNIŠKI KOLEKTIVNI POGODBI.
5. DVIG POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA NA 0,21 EUR ZA KILOMETER.
6. IZPLAČILO NADOMESTILA PLAČE V VIŠINI 100 odstotkov ZA ČAS TRAJANJA STAVKE.

Podpiramo zahteve sindikata GIT Sava Turizem za dostojno plačilo za delo in boljše pogoje dela za vse zaposlene v družbi Sava Turizem in vse tiste delavke in delavce, ki delajo za to družbo. Prepričani smo, da so zahteve utemeljene in se dotikajo marsikatere družbe v Sloveniji, zato podpiramo prizadevanja zaposlenih v Savi Turizem.

Povezani gremo naprej!