Za nič smrti, povezanih z delom!

28. april je mednarodni delavski dan spomina, žalovanja in akcije za delavce, ki so bili v preteklem letu ubiti, invalidizirani, poškodovani ali so poklicno oboleli na svojem delovnem mestu. Geslo 28. aprila je: »Spominjaj se mrtvih, bori se za žive!« V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikatu Mladi plus žalujemo za vsemi v letu 2021 umrlimi zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni ter njihovim družinam in sodelavcem izražamo sožalje!

V letu 2021 je v Sloveniji po statistiki inšpektorata za delo prišlo do 15 smrtnih nezgod pri delu ter do 39 azbestnih poklicnih bolezni in nič neazbestnih poklicnih bolezni. Po ocenah Mednarodne organizacije dela (ILO) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), objavljenih septembra 2021, pa je v naši državi zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni lani skupno umrlo 500 ljudi.

Več v zapisu: Za nič smrti, povezanih z delom! – 28. aprila se spominjamo mrtvih in borimo za žive