Poročilo iz Kina Šiška: Simpozij civilne družbe uspel

V torek, 13. julija, smo se predstavnice in predstavniki civilne družbe zbrali na simpoziju v Kinu Šiška. Namen našega srečanja je bil osvetlitev aktualnega položaja civile družbe in premislek o potencialnih rešitvah izzivov, s katerimi se soočamo. Zbrali smo se predstavniki in predstavniki raznolikih organizacij, gibanj, kolektivov ter drugi aktivni državljani in državljanke.

Uvodoma so izhodišča za razpravo predstavili Tea Jarc (Sindikat Mladi plus), Jaša Jenull (Protestna ljudska skupščina), Maja Cimerman (Danes je nov dan), Iztok Šori (Mirovni inštitut), Barbara Rajgelj (Pravna mreža za varstvo demokracije) in Sandra Bašić Hrvatin (aktivistka). Omenjeni so izpostavili predvsem pomanjkanje zavedanja o pomenu civilne družbe in njenega prispevka k demokraciji, vprašali so se o političnem vplivu civilne družbe, opozorili na finančno in kadrovsko podhranjenost sektorja ter opozorili na pomanjkanje osnovne infrastrukture in avtonomnih prostorov za delovanje civilne družbe. Ugotovili so tudi, da civilni družbi primanjkuje pravna podpora in pomoč, da je v trenutnem sistemu vprašljiv njen vpliv na procese odločanja, pa tudi, da v sektorju primanjkuje povezovanja med organizacijami.

V drugem delu simpozija pa so prisotni na podlagi uvodoma odprtih vprašanj oblikovali delovne skupine, ki so za vsako področje identificirale glavne izzive ter poskusile najti rešitve zanje. Nastale so skupina za položaj žensk v civilni družbi in njihov vpliv na odločanje, skupina za zagotavljanje osnovne infrastrukture civilni družbi, skupina o potencialnem političnem vplivu civilne družbe, skupina, ki je postavila pod vprašaj dostop do javnih površin in skupina, ki se je lotila vprašanja komuniciranja z mediji in vzpostavljanja kanalov za komuniciranje z javnostjo. Odprlo se je tudi vprašanje povezanosti civilne družbe in vzpostavljanja zavezništev

Ob zaključku simpozija smo prepoznali pomen takšnega sodelovanja in povezovanja ter se dogovorili, da ostanemo v stiku in da na simpoziju odprta vprašanja naslavljamo tudi vnaprej, saj smo povezani močnejši in tudi uspešnejši.

Vabljeni k ogledu fotografij s simpozija in k branju naših uvodnih izhodišč za razpravo o položaju civilne družbe pri nas.

Foto Črt Piksi
Tea Jarc, Sindikat Mladi plus. Foto Črt Piksi
Jaša Jenull, Protestna ljudska skupščina. Foto Črt Piksi
Maja Cimerman, Danes je nov dan. Foto Črt Piksi
Iztok Šori, Mirovni Inštitut. Foto Črt Piksi
Barbara Rajgelj, Pravna mreža za varstvo demokracije. Foto Črt Piksi
Sandra Bašič Hrvatin, aktivistka. Foto Črt Piksi
Foto Črt Piksi