PROTI spremembam zakona o vodah! – POZOR: predčasno glasovanje poteka 6., 7. in 8. julija

Enajstega julija bo potekal referendum, s katerim lahko zavrnemo škodljive spremembe zakona o vodah. S tem bomo ohranili naravo in demokracijo ter omogočili, da pitna voda ne bo predmet interesov kapitala in politike, ampak bo ohranjena v dobro ljudi.

Tudi Sindikat Mladi plus in ZSSS sta se pridružila (v Domu sindikatov v Ljubljani pa bodo organizatorji referenduma ta teden vzpostavili tudi svoj štab) zbiranju podpisov za referendum o zakonu o vodah in s tem skupnim prizadevanjem številnih okoljevarstvenih in civilnodružbenih organizacij ter ozaveščenim posameznikom in posameznicam, ki menijo, da javne površine ne smejo pasti v zasebno last, da se jih ne sme ograjevati in tako omejevati dostop vsem nam do površinskih voda. Voda naj ostane naše skupno bogastvo!

»Voda je element, od katerega je odvisno vse. Čista pitna voda je osnovna človekova pravica, tako kot pravica do čistega zraka in hrane. Vsi smo dolžni delovati tako, da zaščitimo vodo pred onesnaževanjem, da zaščitimo druge in sebe, sedanjo in bodočo generacijo pa pred pomanjkanjem. Voda ni tržno blago, z vodo ne more razpolagati zgolj ozka skupina ljudi. Voda mora ostati čista in vsem enako dostopna. Sprejeti zakon vsebuje dvomljive odločitve o tem, kako bomo ravnali z vodo v primeru, da zakon obstane, in tudi, ali bomo res še pili čisto vodo, ki bo vsem enako dostopna. Zato pojdimo na referendum in glasujmo PROTI uveljavitvi zakona. Vse kar je v njem, lahko počaka, čiste vode pa ne smemo izgubiti,« je pred referendumom povedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Sindikati smo PROTI zakonu o vodah ne samo zato, ker je izjemno škodljiv za naravo in okolje, ampak tudi zato, ker je bil sprejet na nedemokratičen način, pri sprejemanju pa vlada ni upoštevala mnenja strokovne javnosti, okoljevarstvenih organizacij in drugih. Sindikati smo PROTI zakonu, ker daje prednost kapitalu in ne dobrobiti ljudi.


Kam in kako na predčasno glasovanje?

Glasujete lahko tudi predčasno, in sicer v:

  • torek, 6. 7. 2021, med 7:00 in 19:00;
  • sredo, 7. 7. 2021, med 7:00 in 19:00;
  • četrtek, 8. 7. 2021, med 7:00 in 19:00.

Predčasno je mogoče glasovati samo na volišču, ki je na sedežu tiste volilne komisije, na območju katere ste vpisani v volilni imenik. Predhodna najava ni potrebna. Za predčasno glasovanje ne bodo odprta vsa volišča, ampak praviloma zgolj eno volišče na volilni okraj, v večjih mestih pa so vsa volišča na enem mestu, tako da je mogoče, da ne boste glasovali na vašem običajnem volišču.

Delimo seznam s predčasnimi volišči za večja (ne za vsa) slovenska mesta – kje vse so sicer tudi druga volišča, pa si lahko ogledate tudi na tej povezavi:

Vir: Inštitut 8. marec
Vir: Inštitut 8. marec
Vir: Inštitut 8. marec

Zakaj smo proti?


Kako nam lažejo?

Vladne stranke so zapravile več kot 30 tisoč evrov za to, da so v vsa slovenska gospodinjstva dostavile letake, polne laži o tem, kaj prinašajo spremembe zakona o vodah. Za kaj gre?

Via Inštitut 8. marec. Kliknite za povečavo.

Kako sta povezana delavski in okoljski boj?


Ne pozabite, v nedeljo smo …