Ne bomo se sprijaznili z drobtinicami! – Pred praznikom dela o mladih in trgu dela med epidemijo

Na Sindikatu Mladi plus smo ob prihajajočem mednarodnem prazniku dela danes organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili položaj mladih na trgu dela in rezultate naše najnovejše raziskave, izvedene med mladimi.

Položaj mladih na trgu dela se je v zadnjem letu zaradi epidemije izjemno poslabšal, prav tako pa je vedno bolj jasno, da država s svojimi politikami ne zna ali pa ne želi rešiti omenjenega izziva. Razočaranje mladih zaradi pomanjkanja ukrepov je veliko, saj kar 85 odstotkov mladih meni, da država v času epidemije ni dovolj poskrbela za mlade, 94 odstotkov pa, da na nacionalni ravni niso dovolj vključeni v oblikovanje politik, povezanih s svetom dela.

Položaj mladih na trgu dela je izjemno otežen, brezposelnost med mladimi je neprimerno narasla. Ob dodatnem dejstvu, da se prav med mladimi (bolj kot v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami) v zelo zaskrbljujoči meri kažejo tudi težave z duševnim zdravjem, bi to moralo biti alarmantno opozorilo za politiko.

Vlada bi morala bolje pripraviti ukrepe za reševanje specifičnega položaja mladih, tako na trgu dela kot v družbi na splošno. Žal opažamo, da se to ne dogaja. V okviru sheme Jamstvo za mlade smo na Sindikatu Mladi plus pripravili več predlogov ukrepov, ki bi mladim olajšali prehod na trg dela, a nas ministrstvo za delo ni upoštevalo. Prav tako smo želeli sodelovati pri pripravi nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki predstavlja edinstveno priložnost za investicije v ranljive sektorje, a tudi pri tem pristojni ne upoštevajo priporočil. Odnos vlade do mladih je ignorantski ali pa celo zaničujoč.

Na današnjem srečanju z mediji smo predstavili položaj mladih na trgu dela in rezultate naše najnovejše raziskave, izvedene med mladimi.

Ob 1. in 2. maju, prazniku dela, na Sindikatu Mladi plus mladim sporočamo, da se moramo še naprej boriti! Da je čas, da se povežemo vse delavke in delavci, prekarke in prekarci, brezposelni, mladi in starejši ter zahtevamo naše pravice in okrevanje za vse ljudi. Vse delavske in socialne pravice so bile do zdaj vedno izborjene, nikoli podeljene in v teh težkih časih, ko oblast nima posluha za delavski razred, še posebej za mlade ne, je čas, da se združimo in opozorimo na naše zahteve.

Ne bomo se sprijaznili s trenutnim stanjem, ne bomo se sprijaznili z drobtinicami: zahtevali bomo drugačno družbo, enakopravnost, dostojno delo in socialno pravičnost!

Živel 1. maj in 2. maj, praznik dela!

Predstavitev rezultatov naše najnovejše ankete lahko najdete na tej povezavi, posnetek današnje novinarske konference pa tukaj.