Ministrstvo za delo mladih ne slika kot najranljivejšo skupino na trgu dela

V Vročem mikrofonu na Valu 202 so se danes posvetili pereči delavski temi oziroma položaju mladih na ali še bolje pred trgom dela. V oddaji je na kratko sodelovala tudi naša predsednica Tea.

V Sindikatu Mladi plus opozarjajo, da vlada poglablja problem brezposelnih mladih. Socialni partnerji si želijo dialoga z odločevalci, a vlada njihove pozive ignorira. V Sindikatu Mladi plus menijo, da bi morali razširiti krog upravičencev do nadomestil. Predsednica sindikata Tea Jarc je kritična tudi do tega, da vse leto niso prejeli finančnega nadomestila tisti, ki so izgubili delo, pred tem pa so delali prek avtorskih in podjemnih pogodb. O odločitvah vlade pravi: »Mi smo vseskozi, celo leto, vladi pošiljali priporočila, kaj naj dela, da bo mladim olajšala prihod na trg dela ali vsaj preživetje, dokler se ne vzpostavijo nova delovna mesta. Mladi zato poudarjajo, da je večji problem njihovo duševno zdravje, to da ne vidijo izhoda, priložnosti, da ne morejo načrtovati prihodnosti. Spregledale so jih in vlada in institucije, ki bi jim morale pomagati.«

Vabljeni k poslušanju!