Usposabljanja, skorajšnja kampanja, spletna igra – Katalizatorji družbenih sprememb v letu 2020

V okviru projekta Katalizatorji – družbenih sprememb smo Sindikat Mladi plus in konzorcijski partnerji Ljudska univerza Ormož, Mladinski center Ormož, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski center Postojna in KID PINA med poletjem in jesenjo 2020 izvedli 6 usposabljanj za vodjo projekta v organizacijah civilne družbe.

V usposabljanja smo vključili 71 mladih brezposelnih med 15. in 29. letom starosti. Začeli smo junija v Ormožu, nato nadaljevali v Slovenskih Konjicah, Ljubljani in Postojni. Sredi izvajanja v Postojni smo zaradi ponovnega epidemiološkega vala virusa COVID-19 morali prestaviti izvajanje iz fizične oblike v izvajanje na daljavo. Tako smo preko spleta izvedli usposabljanji, ki sta bili sprva načrtovani v Novi Gorici in Kopru. 28. novembra smo zaključili še zadnjo, šesto izvedbo tega 100-urnega usposabljanja. Za uspešno in intenzivno izvedbo prvega sklopa usposabljanja se lepo zahvaljujemo partnerskim organizacijam, s katerimi smo izvajali usposabljanja in seveda našim udeležencem_kam, ki so s svojim sodelovanjem veliko prispevali k sami kakovosti izobraževalnih modulov.

Na omenjenih usposabljanjih so mladi pridobili osnovna znanja za snovanje in izvajanje projektov. Identificirali so ključne družbene izzive, spoznali vloge organizacij civilne družbe v Sloveniji, raziskali potencialne projektne rešitve prek študij primerov, pridobili znanje o ideacijskih tehnikah snovanja projektov, pripravili projektni načrt po korakih in ga prilagodili za konkretno implementacijo. Z izkustvenim in teoretičnim učenjem so pridobili razumevanje vloge vodje in ekipe ter se seznanili z različnimi tipi finančnih virov za projektno delo. Udeleženci_ke so usposabljanje zaključili z novim znanjem in okrepljenimi kompetencami za delo v ekipi in projektno vodenje, kar jim bo gotovo pomagalo na njihovi zaposlitveni poti.

V zadnjih mesecih smo pri Sindikatu Mladi plus v okviru projekta Katalizatorji tudi zasnovali in objavili spletno igrico, ki jo je oblikoval Inštitut za druga vprašanja Danes je nov dan. Igrica je poučno in interaktivno orodje za spoznavanje vloge in pomembnosti organizacij civilne družbe v Sloveniji. Vabljeni k igranju prek te povezave!

Naslednje leto bomo začeli z izvajanjem usposabljanja za profil komunikatorja_ke, ki bo tako kot usposabljanje za vodjo projekta trajalo 100 ur in potekalo v šestih regijah. V ospredju bo pridobivanje in urjenje komunikacijskih tehnik, javnega nastopanja, komuniciranja javne podobe svoje organizacije/iniciative in še več. Veselimo se pa tudi naše kampanje za krepitev civilne družbe, ki jo bomo prav tako začeli izvajati v začetku naslednjega leta. Kampanja bo spletna in terenska, njen osnovni cilj pa bo povezovanja organizacij civilne družbe, grajenja solidarnosti med njimi in izboljševanje njihovega ugleda pred splošno javnostjo. Za uvod v kampanjo smo novembra že objavili prvega od desetih prihajajočih podkastov serije Nehvaležni skeptiki, ki so tudi del naše kampanje. Vabljeni, da prisluhnete epizodi z naslovom Kaj vse skriva Amazon?

Upamo, da nam bodo v bodoče politični odločevalci bolj naklonjeni in sposobni prepoznati dragoceni družbeni prispevek raznovrstnih organizacij in posameznikov_ic civilne družbe.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povzeto po druzbenespremembe.org