Ne pristajajmo na prekarno prihodnost! – Vabljeni na naši posvetovanji v Ljubljani in Mariboru

Prekarke in prekarci smo bili že pred epidemijo novega koronavirusa večinoma v slabem položaju, v katerem smo iz dneva v dan, iz meseca v mesec predvsem životarili, ne pa nujno živeli. Kako pa je koronakriza razmere še poslabšala in kako v bodoče izboljšati ekonomski ter socialni položaj prekark in prekarcev?

V okviru projekta Delam, nimam za burek, ki ga financira program Erasmus+: Mladi v akciji, smo na Sindikatu Mladi plus izvedli obširno anketno raziskavo o ekonomskem in socialnem položaju mladih – študentov, brezposelnih ter prekarnih delavk in delavcev. Rezultati raziskave, ki pričajo o (ne)kakovosti življenja in dela omenjenih skupin mladih, nam bodo služili kot izhodišče pri oblikovanju stališč za enakopravno obravnavo vseh delavk in delavcev, prav tako pa bomo podrobneje analizirali posledice epidemije in to, kako je ta vplivala na ekonomski in socialni položaj prekarcev.

Ker želimo poiskati najustreznejše rešitve za trenutne razmere na trgu dela in jih učinkovito prenesti odločevalcem, začenjamo s sklopom posvetovanj z mladimi. Prvi dve posvetovanji bosta potekali v Mariboru in Ljubljani, namenjeni pa sta mladim (do vključno 35. leta), ki delajo v katerikoli prekarni, negotovi obliki dela: prek avtorske ali podjemne pogodbe, zaposlitve za določen čas, so samostojni podjetniki ali podjetnice, samozaposleni v kulturi … Prekarne delavke in delavce tako vabimo, da se nam pridružite na posvetovanju in da z nami delite svoje izkušnje, težave, s katerimi se srečujete, predloge in mnenja, s katerimi bomo skupaj poskušali izboljšati naš negotov ekonomski in socialni položaj. Kritično in kreativno mišljenje je več kot dobrodošlo!

Prekarke in prekarci vseh poklicev, združimo se!

Se vidimo 6. julija ob 15. uri v Stari mestni elektrarni na Slomškovi 18 v Ljubljani in 7. julija ob 15. uri v GT22 na Glavnem trgu 22 v Mariboru.

Posvete bomo v različnih krajih po Sloveniji organizirali tudi za brezposelne ter študentke in študente.

Ugotovitve anketne raziskave Delam, nimam za burek so dostopne na tej povezavi.

Prijave na posvetovanji zbiramo tukaj, svojo udeležbo pa potrdite še na Facebook dogodku.