Prvo usposabljanje bo v Ormožu! – Aktivnosti in napovedi projekta Katalizatorji družbenih sprememb

Na Sindikatu Mladi plus smo pred kratkim začeli izvajati nov projekt, ki sliši na ime Katalizatorji  zaposlovanje mladih za družbene spremembe.

Katalizatorji družbenih sprememb smo mladi, ki se aktivno zavzemamo za spreminjanje družbe na bolje. Delujemo po pristopu ‘mladi z mladimi za mlade’, se skupaj usposabljamo za delo v organizacijah civilne družbe in osveščamo o pomenu nevladnega in mladinskega sektorja pri doseganju družbenih sprememb. Projekt razpisno financirata Republika Slovenija prek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt odgovarja na izzive današnjega časa, in sicer predvsem na področju participacije mladih ter vloge mladih v družbi. Na eni strani se mladim pogosto očita, da so apatični, na drugi strani pa mnogi ne prepoznajo njihovega aktivizma in jih ne vključujejo v procese odločanja. Prav tako jim trenutni sistem ne omogoča izražanja kritičnega mišljenja in aktivnega delovanja na področjih, ki so mladim blizu. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb, se velikokrat aktivirajo v organizacijah civilne družbe, v katerih delujejo kot aktivistke in aktivisti prostovoljci, medtem ko se ne spodbuja zaposlovanja v omenjenih sektorjih. V Sloveniji je nevladni/civilni sektor tudi zato kadrovsko podhranjen. Z našo kampanjo želimo nasloviti ravno ta problem in pozvati odločevalce k spodbujanju zaposlovanja mladih na teh področjih.

Katalizatorji v Ormožu in Ljubljani!

Katalizatorji bomo junija (začnemo v ponedeljek, 29. 6.) v Ormožu in avgusta v Ljubljani začeli z izvajanjem usposabljanja za vodjo projekta.

Na usposabljanjih boste lahko pridobili vse potrebno znanje in veščine za snovanje ter izvajanje projektov. Znali boste kritično oceniti in identificirati izzive v svojem okolju, uporabiti tehnike snovanja projektov, pripraviti projektni načrt po korakih, razumeti vloge vodje in ekipe, razlikovati med različnimi tipi finančnih virov za projektno delo in še več.

Usposabljanji sta namenjeni mladim med 15. in do vključno 29. leta starosti, ki niso zaposleni (iskalci zaposlitve, brezposelni mladi, študentje v zadnjih letnikih izobraževanja ter mladi prekarni delavci in delavke).

Več o usposabljanjih v Ormožu in Ljubljani izveste na tej povezavi, na obe usposabljanji pa se lahko prijavite tukaj.

Kdo je zraven?

V okviru našega novega projekta Katalizatorji sodelujemo s štirimi regijskimi partnerji, ki so soustvarili naš program usposabljanj, ki ga bomo skupaj izvajali po vsej Sloveniji, od Ormoža do Kopra. Preberi si več o naših partnerskih organizacijah in premisli, kje bi se nam najraje pridružil_a!

Predstavljamo:

MCO – Mladinski center Ormož
Gre za del Ljudske univerze Ormož, ki deluje za potrebe opravljanja interesnih dejavnosti za mladino. Predstavlja središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, ponuja možnosti neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih in preventivnega delovanja na lokalni ravni.

Mladinski center Dravinjske doline

Zasebni zavod s statusom socialnega podjetja, njegov osnovni namen pa je s programsko politiko odprtega socialnega prostora spodbujati, uresničevati ter podpirati mlade, spodbujati razvoj socialnega podjetništva, mednarodne mobilnosti …

Kulturno Izobraževalno Društvo Pina
… ima več kot 10 let izkušenj izvajanja izobraževanj s pristopi neformalnega učenja. Organizira delavnice po participatornih metodah in na različne načine podpira mlade in civilno družbo pri uresničevanju svojih potencialov.

Mladinski center Postojna
Že vrsto let skrbi za vsebine, ki jih zasledujejo mladi v Postojni in njeni okolici. Prav tako so pobudniki ustanovitve/reaktivacije mladinskega sveta občine Postojna in soavtorji lokalnega programa mladine 2018-2024.

Če želiš biti ves čas na tekočem, se prijavi na naš obvestilnik.

Več o projektu pa lahko izveš tudi na projektni spletni strani: www.druzbenespremembe.org