Sindikat Mladi plus predstavlja nov projekt: Katalizatorji družbenih sprememb

Na Sindikatu Mladi plus smo pred kratkim začeli izvajati nov projekt, ki sliši na ime Katalizatorji zaposlovanje mladih za družbene spremembe.

Katalizatorji družbenih sprememb smo mladi, ki se aktivno zavzemamo za spreminjanje družbe na bolje. Delujemo po pristopu ‘mladi z mladimi za mlade’, se skupaj usposabljamo za delo v organizacijah civilne družbe in osveščamo o pomenu nevladnega in mladinskega sektorja pri doseganju družbenih sprememb. Projekt razpisno financirata Republika Slovenija prek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt odgovarja na izzive današnjega časa, in sicer predvsem na področju participacije mladih ter vloge mladih v družbi. Na eni strani se mladim pogosto očita, da so apatični, na drugi strani pa mnogi ne prepoznajo njihovega aktivizma in jih ne vključujejo v procese odločanja. Prav tako jim trenutni sistem ne omogoča izražanja kritičnega mišljenja in aktivnega delovanja na področjih, ki so mladim blizu. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb, se velikokrat aktivirajo v organizacijah civilne družbe, v katerih delujejo kot aktivistke in aktivisti prostovoljci, medtem ko se ne spodbuja zaposlovanja v omenjenih sektorjih. V Sloveniji je nevladni/civilni sektor tudi zato kadrovsko podhranjen. Z našo kampanjo želimo nasloviti ravno ta problem in pozvati odločevalce k spodbujanju zaposlovanja mladih na teh področjih. 

V sklopu projekta bomo tako izvajali usposabljanja za dva kadrovska profila, ki organizacijam civilne družbe najbolj primanjkujeta: projektni vodja in komunikator_ka, usposabljanja pa bodo potekala v šestih regijah po vsej Sloveniji. Glavno sporočilo projekta je, da je treba mlade, ki so lahko nosilci družbenih sprememb, bolj vključevati v družbo, v mladinsko delo, v organizacije civilne družbe (in s tem tudi v sindikate), jih opolnomočiti ter jim omogočiti tudi dostojno delo in zaposlitev na področjih, na katerih lahko mladi pomembno prispevajo k doseganju družbenih sprememb. 

O aktivnostih Katalizatorjev vas bomo obveščali sproti, prav tako pa bomo natančneje predstavili težave, s katerimi se soočajo organizacije civilne družbe in mladinski sektor v Sloveniji, ter podrobneje predstavili usposabljanja, ki jih pripravljamo za mlade. Pripravljamo pa še nekaj zanimivih presenečenj. 😉 Če želiš biti ves čas na tekočem, se prijavi na naš obvestilnik.

Več o projektu pa lahko izveš tudi na projektni spletni strani: www.druzbenespremembe.org