Nevidni kadri izobraževalnega sistema in njihove stiske

Pomembno branje: o poklicih, ki v vzgojno-izobraževalnem sistemu pogosto ostajajo po krivici prezrti, odrinjeni na rob ter tudi slabše plačani.

»Čistilke so mi velikokrat potarnale, da so nevidne, da ljudje po šolskih hodnikih hodijo mimo njih. Počutijo se nevredne, kot da v tej družbi nimajo veljave,« o pogovorih s šolskimi čistilkami pove Ana Jakopič. Sekretarka Sindikata delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR) ob tem doda, da gre zgolj za enega od poklicev, ki v okviru vzgojno-izobraževalnih ustanov ostaja zapostavljen in odrinjen na rob.

[…]

»Kakšna je to vzgoja, da se otroke že od malih nog uči, da so nekateri poklici nevidni, manjvredni. Čistilke so nevidne, kuharice so nevidne. Otroci ne vedo, kdo jim čisti, kdo jim pripravlja hrano,« je ob tem dejala Ana Jakopič, ki podpira idejo, da bi v prehodnem obdobju, v katerem bi stremeli k odpravi tovrstne ureditve, nagrajevalo tiste ravnatelje, dekane in direktorje, ki se ne poslužujejo outsourcinga.

»To bi bil aktiven poziv ministrstva. Čeprav bi bila mogoče bolj na mestu kazen za tiste, ki ravnajo na ta način in ne nagrajevanjih tistih, ki delajo tako, kot bi v osnovi morali,« je še dejala sekretarka sindikata VIR, v katerem ob nadaljnji neodzivnosti pristojnih organov za odpravo najbolj perečih problemov napovedujejo aktivacijo svojega članstva.

Več v članku: Nevidni kadri izobraževalnega sistema: od visokošolskih bibliotekarjev do šolskih čistilk