Vse, kar ste vedno želeli vedeti o pripravništvu in vajeništvu …

pa niste imeli koga vprašati. No, skoraj vse.

Z veseljem sporočamo, da smo za zaključek projekta O kakovostnem okviru vajeništva in pripravništva v Sloveniji, financiranega prek programa Evropske unije Erasmus +, septembra izdali dve novi brošuri, ki smo ju uvrstili v našo zbirko Sindi svetujeTa je dostopna med našimi drugimi gradivi, ki jih je mogoče najti tukaj.

Kot sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih in prekarnih delavcev in delavk skrbimo za ohranitev delavskih pravic mladih in za pridobitev novih, zato smo se odločili opraviti posvetovanja z mladimi, ki morajo po koncu izobraževanja zaradi specifik svojih študijskih programov opraviti še strokovni izpit. Zanimali so nas predvsem pogoji za strokovni izpit in dostopnost pripravništev. V brošuri analiziramo tudi stanje pripravništev na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in pravosodja, in sicer po zakonski odpravi pripravništva kot edinega obveznega pogoja za pristop k strokovnemu izpitu.

Pregledali smo trenutni vajeniški sistem in določili pet ključnih področij o katerih smo se nato posvetovali z mladimi vajenci in vajenkami.  Preverili smo zadovoljstvo vajencev z na novo vzpostavljenim programom vajeništva in poiskali vzroke za majhen interes za vpis. Zanimalo nas je, ali se delodajalci držijo obvez in dolžnosti, zapisanih v vajeniški pogodbi, in ali vajenci in vajenke v času vajeništva poznajo svoje pravice pri delodajalcu. Vprašali smo jih tudi po tem, kako ocenjujejo delo svojega mentorja in kakšen bi po njihovem mnenju dober mentor moral biti. Svoje mnenje o omenjenih temah so mladi najprej izrazili s pomočjo spletne ankete ter nato še v okviru posvetovanja.

Vabljeni k branju!