Kako in kje se povezujejo evropski sindikati

Poletje je lahko čas tudi za nekaj tehtnega sindikalnega branja , in sicer med drugim o tem, kako in kje se povezujejo evropski sindikati, zakaj je to pomembno in kako na mednarodni ravni sodelujejo mladi.

“Odbor za mlade ETUC

V Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC) je vzpostavljen tudi Odbor za mlade (ETUC Youth Committee), ki združuje mladinske predstavnike članic ETUC-a. ZSSS je na to mesto pred kratkim imenovala mene in hitro sem spoznala vse razsežnosti sindikalnega delovanja na evropski ravni. Ravno pred kratkim smo namreč sprejeli nov strateški dokument The Future of Youth (Prihodnost mladih), ki predstavlja pozicije mladih sindikalistov ter našo vizijo za prihodnost. Dotaknili smo se tem, ki se tičejo prihodnosti dela, prihodnosti socialne Evrope in prihodnosti sindikatov. Dokument predstavlja smernice za delovanje mladih sindikalistov in zdaj je na vrsti implementacija omenjene vizije, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Na podlagi tega namreč sindikati oblikujemo različne aktivnosti ter predloge za oblikovanje politik, ki bodo mladim prijaznejše.

Delovanje na ravni evropske politike je še kako pomembno za mlade, saj prav na ravni EU sprejmejo ogromno dokumentov in politik, ki zadevajo naš položaj. Med njimi so najpomembnejši shema Jamstvo za mlade, Evropski socialni steber, Evropski semester, okviri za kakovostna vajeništva in pripravništva, program Erasmus +, ki je namenjen izobraževanju, usposabljanju, mladini in športu, pa konec koncev ogromno direktiv, ki se dotikajo dela, varnosti in zdravja, digitalizacije in še in še.

Če želimo torej, da je evropska politika bolj naklonjena mladim ter delavkam in delavcem na splošno, je treba za to poskrbeti tudi na evropski ravni. In prav to poskušamo doseči v okviru Odbora za mlade ETUC.

Tea Jarc, članica Odbora za mlade ETUC (Etuc Youth Commitee)”

Več v članku: Mednarodna sindikalna obzorja: Kako in kje se povezujejo evropski sindikati