Za pravičnejšo Evropo za vse!

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), katere del je tudi Sindikat Mladi plus, je danes vse politične stranke, kandidate in kandidatke na volitvah v Evropski parlament in aktualne poslanke ter poslance seznanila z zahtevami volilnega programa Evropske konfederacije sindikatov (ETUC).

Kampanji za volitve v Evropski parlament pa se letos aktivno pridružujejo mladi. Tudi sindikati nismo izjema. Takole pravi Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus, sindikata dijakov, študentov, mladih brezposelnih ter mladih prekarnih delavk in delavcev: »Mladi ostajamo ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Soočamo se z visoko brezposelnostjo in razširjenostjo prekarnih oblik, ki sta višji kot v drugih starostnih skupinah, zaradi tega pa je slabši tudi naš ekonomski in socialni položaj. Evropske volitve vplivajo ne le na našo sedanjost, ampak tudi na našo prihodnosti in priložnosti, ki jih bomo mladi imeli ali pa tudi ne. Evropske politike vplivajo na vse vidike našega življenja; izobraževanje, mobilnost, kakovost delovnih mest, varnost in zdravje pri delu, delavske in socialne pravice, digitalizacija, okolje in zdravje, možnost sodelovanja v demokratičnih procesih … Zato je čas, da se tudi mladi zavzamemo za bolj socialno, pravično in demokratično Evropo, ki bo mladim omogočala razvoj in stabilno prihodnost.«

Več tukaj: Za pravičnejšo Evropo za vse!